Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Znaczenie zrozumienie sił napędowych

Motywy społeczne, w szczególności motyw wykonywania obowiązków, nie są obce nam wszystkim, chociaż ich intensywność jest różna. Załóżmy, że jesteśmy w stanie powiększyć nieco skuteczność oddziaływania motywu wykonywania obowiązków w danej organizacji: w efekcie wystąpi znaczący przyrost ładunku energii w tej organizacji, bowiem będzie można odwoływać się do motywów społecznych. Na motywy te silnie wpływa otoczenie, w którym działamy oraz sprawy, które inspirują nasze zaufanie.

David McClelland prowadził badania począwszy od końca lat czterdziestych: dzięki jego pracom dysponujemy obfitą użyteczną wiedzą praktyczną oraz metodami dotyczącymi przedsiębiorczości. Opracował on także metody pomiaru i rozwijania u ludzi umiejętności charakterystycznych dla osób przedsiębiorczych.

Wielu naukowców i praktyków wskazuje w swych pracach na znaczenie zrozumienia sił napędowych, które kształtują zachowanie się jednostki. Wniosek ten odnosi się do organizacji pracy w ramach struktury przedsiębiorstwa. Organizacja pracy winna być taka, aby motywy działania jednostki pasowały idealnie do zadań, które ma ona do wykonania. Wniosek ten w jeszcze większym zakresie odnosi się do stopnia zrozumienia przez kierownictwo firmy systemu motywującego klientów, których ta firma obsługuje. Systemy motywujące stanowią prawdziwe kryteria, według których dokonuje się segmentacji: termin ten oznacza podział populacji na podgrupy cechujące się podobnymi systemami motywującymi.

Abraham Maslov, Frederick Herzberg i Victor H. Vroom to dobrze znane nazwiska w dziedzinie badań nad motywacją. Ostatni z tej trójki był tym, który

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.