Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Zmiany, które integrują nabytą wiedzę i doświadczenie

W zbyt wielu przedsiębiorstwach sądzi się, że odejście od dotychczasowych technologii powoduje skasowanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności pracowników – tak, jak gdyby kompetencje, które trzeba nabyć anulowały kompetencje posiadane. Tymczasem sytuacja jest dużo bardziej złożona. Następuje wymiana wyposażenia i wiele technologii jest dołączanych do tradycyjnych procesów.

Wobec niezbędnych zmian, wielu szefów przedsiębiorstw odruchowo myśli o rekrutacji i kształceniu. Na przykład zatrudniają młodych ludzi z dyplomami, zwalniając pracowników nisko wykwalifikowanych. Przychodzący do przedsiębiorstwa posiadają jednocześnie dużą ogólną wiedzę (rekrutacja była przeprowadzona „z rozmachem”) i są nieprzystosowani (brakuje im wiedzy i umiejętności organizacyjnych). Natomiast pracownicy z długim stażem pracy są sfrustrowani, ponieważ blokuje się im możliwości awansowania wewnętrznego.

W przedsiębiorstwach, w których brak jest refleksji prognostycznej, potrzeby kształcenia są nieokreślone lub niedokładne. Brakuje również jasnych celów w zakresie niezbędnych przekształceń kompetencji pracowników. Ponadto są one spóźnione. Przedsiębiorstwo zajmuje się nimi w ostatniej fazie wprowadzania zmian technicznych i ogranicza się do problemów umiejętności, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji społecznych i organizacyjnych.

Nauczanie związane z nowymi technologiami realizowane jest albo poprzez krótkie i adaptacyjne formy kształcenia na stanowiskach pracy bądź poprzez kształcenie teoretyczne i metodologiczne w formach szkolnych, wychodząc od wiedzy podstawowej tak, jak gdyby istniała olbrzymia luka w tym przedmiocie. Jedno i drugie podejście jest nieodpowiednie, ponieważ nie mają one powiązania ani z uczestnikami tego procesu, ani z nabytą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym. Preferują wiedzę i są oderwane od problemów przedsiębiorstwa i tożsamości zawodowej pracowników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.