Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Na sprawność zarządzania strategicznego wpływa połączenie pięciu następujących elementów:

Zdolność do wychwytywania prawidłowości w zachodzących zdarzeniach. Terminy widzenie holistyczne oraz „patrzenie z lotu helikoptera” są często wiązane ze zdolnością rozpoznawania oddziaływań wzajemnych, które istnieją między potrzebami klienta, popytem ze strony klienta, konkurentami i ich wyrobami, naszym własnym przedsiębiorstwem i jego zdolnością do zaspokajania potrzeb klienta. Zgodnie z tak sformułowaną definicją analiza stanowi oczywiście fragment myślenia strategicznego.

Zagadnieniom tym jest poświęcona książka Igora Ansoffa Zarządzanie strategiczne wydana przez Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne w 1985 r. (przyp. tłum.).

Jednakże złożoność oraz zakres zmienności analizy powodują, że ograniczenie jej do postaci modeli nastręcza trudności. Im większą zdolność do myślenia abstrakcyjnego ma osoba określająca strategię działalności gospodarczej, tym bardziej wyraziste stają się współzależności określające strukturę tej działalności. Zdolność przechodzenia od spraw konkretnych do pojęć abstrakcyjnych i z powrotem stanowi zatem istotny aspekt kompetencji w dziedzinie ustalania strategii. Wykorzystując tę zdolność, strateg może wychwytywać prawidłowości w zjawiskach zachodzących w jego otoczeniu. Tymi prawidłowościami może się on posłużyć przy wykrywaniu potrzeby dokonania zmiany w jego własnym przedsiębiorstwie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.