Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Założenia ogólne analiz

– Stanowisko pracy można także poznać w sposób pośredni poprzez:

– analizę wyników: produktów, usług lub informacji, których dostarcza, pod względem ich ilości, jakości oraz wad i pomyłek:

– jego laboratoryjną symulację:

– analizę „działań podstawowych” (krytycznych): w oparciu o opinie specjalistów ustala się znaczące działania na danym stanowisku pracy, to znaczy takie, które ocenia się jako istotne i charakterystyczne dla jego dobrego funkcjonowania: dla każdego z nich ustala się działania niezbędne i określa się te, które są wymagane dla poprawnego wykonywania pracy:

– badanie powiązań stanowiska z jego wyposażeniem, metodami pracy oraz z innymi stanowiskami, a także kontaktów z otoczeniem zewnętrznym.

Kiedy prowadzi się badania stanowiska pracy, trzeba starać się poznać i zrozumieć zadania, a nie oceniać ludzi. W praktyce nie można robić dwóch rzeczy w tym samym czasie. Mieszanie tych spraw jest zresztą błędem psychologicznym. Analizując stanowiska pracy należy przestrzegać następujących zasad:

– Zachować możliwie największą obiektywność. Sprzyjają jej przedstawione wyżej metody takie, jak: obserwacja na podstawie odpowiednich arkuszy analitycznych, rozmów, wywiadów z osobami zajmującymi dane stanowisko, bezpośrednie rozmowy z przełożonym i podwładnym, badania sieci powiązań organizacyjnych, w których mieści się dane stanowisko, analiza wyników danego stanowiska z punktu widzenia funkcjonowania całej organizacji, analiza działań podstawowych.

– Starać się wczuwać w położenie innej osoby: starać się identyfikować uczuciowo z innymi:

– Starać się być dokładnym (pozostawać w zgodzie z faktami) i wyczerpującym (rejestrować i badać możliwie najwięcej elementów), pozo- stawiać pracownikom pewien margines manewru na stanowiskach pracy (zachowując równowagę między stałym „rdzeniem” stanowiska, który zmienia się powoli, a jego elastyczną „osłoną”, która pozwala na dostosowanie się do innych pracowników, elastyczność operacyjną i możliwości inicjatywy).

W im większym stopniu stanowisko jest opisane i analizowane z udziałem zajmującej je osoby, tym łatwiejsze staje się poznanie jego istoty, zaproponowanie usprawnień i ich zastosowanie w praktyce. Należy zwracać uwagę na wzajemne oddziaływanie i współdziałanie między stanowiskami pracy, pamiętając zarówno o działaniach zbiorowych, jak i indywidualnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.