Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Zakres poszukiwanych informacji

Często jednak zarówno informacje otrzymane od ekspertów, jak i analizy danych pochodzących z wtórnych źródeł mogą okazać się niewystarczające do zdefiniowania problemu badawczego. Pewne elementy związane z tym problemem muszą zostać opisane na podstawie danych pochodzących z tzw. zwiadu badawczego. Jest to najczęściej nieustrukturalizowane, wstępne badanie jakościowe oparte zazwyczaj na małej próbie, mające na celu dostarczenie bardziej szczegółowych danych. W tego rodzaju badaniach wykorzystuje się często jakościowe techniki badawcze, jak wspomniane już wywiady grupowe, wywiady zogniskowane, testy projekcyjne czy wywiady pogłębione.

Po analizie wszystkich materiałów zgromadzonych w trakcie spotkań z menedżerem-decydentem, wywiadów z ekspertami, badań jakościowych i analizy danych pochodzących ze źródeł wtórnych, każdy badacz powinien zrobić bilans uzyskanych informacji i odnieść go do zakresu i typu informacji, które należy dostarczyć decydentowi, aby mógł rozwiązać dany problem. Obszar ten nazywamy zakresem poszukiwanych informacji. Stanowi on zwykle zbiór pytań, na które odpowiedzi mogą przynieść dopiero wyniki badań terenowych opartych na pierwotnych źródłach danych. Czasami jednak już faza analizy problemu marketingowego może przynieść rozwiązanie sytuacji.

Jeżeli zostanie dokładnie określony zakres poszukiwanych informacji, to wówczas należy podjąć decyzję o tym, czy przedsiębiorstwo jest w stanie, wykorzystując jedynie swój dział marketingu, przeprowadzić badanie samodzielnie, czy też zleci je zewnętrznej firmie badawczej. Podjęcie stosownej decyzji wymaga dokładnego określenia zasobów finansowych, ludzkich i technicznych, jakie firma może przeznaczyć na przeprowadzenie badań. W praktyce większość firm, nawet tych, które mają odpowiedni personel, zleca prowadzenie badań terenowych firmom zewnętrznym, gdyż gwarantuje im to odpowiednio wysoki standard metodologiczny usług.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.