Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Zaangażowanie pracownika w percepcji kadry menedżerskiej

Problematyka zaangażowania pracowników ma charakter interdyscyplinarny. Łączy bowiem perspektywę nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii, filozofii. Z punktu widzenia praktyki zarządzania szczególnie interesujące są relacje pomiędzy zaangażowaniem a produktywnością pracownika. W tym sensie jest ono traktowane jest jako czynnik uzyskiwania pozytywnych rezultatów społeczno-ekonomicznych. Ponadto istotne znaczenie w jego budowaniu i utrzymywaniu odgrywa znajomość czynników organizacyjnych, które je determinują. Wzmacnianie zaangażowania stanowi istotny instrument wyzwalania i regulowania organizacyjnych zachowań o charakterze proaktywnym oraz nieodzowny warunek budowania lojalności pracowników, a także rozwijania pozytywnych postaw w stosunku do organizacji.

Analiza podmiotowych korelatów wyznaczających zaangażowanie (cechy osobowości, postawy, potrzeby) przenosi refleksję na grunt psychologii, chociaż uzyskana na ten temat wiedza może być zastosowana w praktyce zarządzania, m.in. w procesie dopasowywania narzędzi wzmacniających motywację do pracy, czy też w rekrutacji, selekcji i doborze pracowników. Sama natura zaangażowania i mechanizmy leżące u podstaw jego kształtowania się nawiązują wprost do kategorii psychologicznych: „emocjonalne przywiązanie”, poczucie satysfakcji, postawy, potrzeby, identyfikacja, motywacja, a także socjologicznych (teoria wymiany społecznej) i filozoficznych (normy, wartości, moralne standardy zachowań).

Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek, adiunkt Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Podkreśla się również, że zaangażowanie wywiera silniejszy wpływ na rezultaty niż satysfakcja z pracy, a zatem stanowi większą wartość organizacyjną1. Dlatego kierownictwo firm zainteresowane jest utrzymywaniem jego wysokiego poziomu u pracowników, dzięki kreowaniu odpowiednich warunków organizacyjnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.