Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

WZROST ORGANICZNY CZ. II

Przeanalizujmy przykład przejęcia firmy DAF przez korporację Volvo Car, które zostało dokonane ze słabej pozycji. Nie był to sukces w kategoriach ekonomicznych. Temu działaniu można przeciwstawić przejęcie przez korporację Volvo Truck firmy White w Stanach Zjednoczonych lub umowę zawartą z firmą General Motors. Chociaż przejęcie tych przedsiębiorstw było procesem długoterminowym, to już zaczęło ono przynosić obiecujące rezultaty. Jednakże przejęcie to było dokonane z silnej pozycji, której podstawę tworzył dobry wzrost organiczny.

Wzrost, którego podstawę stanowią wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa, ma jeszcze bardziej istotne znaczenie w przypadku firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Przejęcie przedsiębiorstwa w tej gałęzi działalności gospodarczej oznacza wejście w posiadanie majątku w postaci ludzkiej wiedzy: majątek ten nie przyjmuje postaci środków trwałych, ludzie mogą po prostu wstać i wyjść.

Jednym z przykładów wzrostu organicznego, który miał miejsce w liniach lotniczych SAS, jest przekształcenie działu zaopatrzenia w żywność w oddzielną jednostkę gospodarczą, noszącą nazwę Wspólnik Świadczący Usługi. Inny przykład dotyczy pewnej firmy zajmującej się doradztwem w dziedzinie przetwarzania danych, która wykorzystała własne podstawowe umiejętności do utworzenia kilku jednostek działających w sferze produkcji i przesyłania danych. Firma SAAB posłużyła się doświadczeniem, które zdobyła w dziedzinie lotnictwa wojskowego, przy budowie samolotów pasażerskich.

Można wyraźnie nakreślić dwie linie graniczne wyznaczające znaczenie terminu wzrost organiczny. Termin wzrost organiczny jest również stosowany jako przeciwieństwo poczynań ukierunkowanych na nowe rodzaje przedsięwzięć gospodarczych, które nie są powiązane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.