Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Wypalenie zawodowe

Interesujące są wyniki badań , które dowodzą, że ważnym, a nawet kluczowym, czynnikiem prowokującym wystąpienie wypalenia zawodowego, jest powstanie u danej osoby subiektywnego przekonania o niemożności skutecznego radzenia sobie z trudnościami, konfliktami i frustracjami, które pojawiają się zwłaszcza w sytuacji, kiedy osoba ta doświadcza permanentnego stresu oraz stresu uogólnionego, dotyczącego nie tylko sfery zawodowej, ale także innych, ważnych wymiarów życia osobistego. Uzyskiwanie pozytywnych informacji od otoczenia, wzmacniających poczucie autonomii i sprawczości zadania, może osłabiać efekt działania stresu i frustracji i osłabiać, a nawet niwelować zagrożenie wypaleniem zawodowym.

Utrzymanie w świadomości przekonania, że jest się osobą skuteczną, decyzyjną i autonomiczną, zdaje się, w myśl wyników przeprowadzonych badań, stanowić barierę ochronną przed wypaleniem. Ważnym czynnikiem prewencji wypalenia jest poczucie wsparcia społecznego, zwłaszcza ze strony współpracowników oraz rodziny .

Równie interesujące są wnioski z badań35 nad znaczeniem czynników środowiskowych w powstawaniu wypalenia zawodowego. Zwraca się uwagę na fakt, iż syndrom ten ma tendencję do pojawiania się wśród pracowników tych organizacji, które mają nieadekwatne przywództwo, w których występują konflikty, zwłaszcza konflikt ról, działania charakteryzuje nadmierna biurokracja oraz brak wsparcia społecznego, a także brak nagród za wykonane działania. Podkreśla się przy tym, że niezmiernie trudno jest badać ten rodzaj wpływu, gdyż metody badania, głównie kwestionariuszowe, które wprost dotyczą oceny przez badanego różnych wymiarów funkcjonowania organizacji, nie są najtrafniejszym źródłem pozyskiwania informacji diagnostycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.