Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Wyobrażenia pracownika dotyczące preferencji przedsiębiorstwa

Preferencje pracownika dotyczące pożądanego przez niego rodzaju relacji z firmą wnosi on jako swoje wyposażenie psychologiczne w relację z organizacją. Firma jest jednak ontologicznie odrębnym obiektem, który pracownik zamierza rozpoznać pod kątem preferencji dotyczącej rodzaju relacji przedsiębiorstwa z pracownikiem. Jak w każdej innej relacji, człowiek bada czy do siebie pasujemy i czy z tą osobą (grupą, organizacją) może zaspakajać swoje potrzeby, czego ta osoba od niego oczekuje, wiedząc – czego on oczekuje od niej. Można zatem stwierdzić, że jest to diagnozowanie przedsiębiorstwa pod kątem jego oczekiwań i preferencji w aspekcie relacji z pracownikiem.

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa stanowi zaplecze informacyjne dla pracownika, na podstawie którego rozpoznaje on preferencje firmy odnośnie rodzaju pożądanej przez nią relacji z pracownikiem. Odnosząc odczytane przez osobę informacje do modelu Bowblyego, pracownik tworzy wewnętrzny obraz konkretnej organizacji kwalifikując ją do określonego – preferowanego przez nią stylu przywiązania. Może zatem postrzegać firmę jako preferującą jeden z modeli wzajemnej relacji pracownik – przedsiębiorstwo: model A, model B, model C lub model D.

Jeżeli pracownik dokona takiego rozpoznania, posiada już wiedzę (często na poziomie nieświadomym) na temat swoich preferencji dotyczących relacji z organizacją oraz preferencji tej organizacji w tym aspekcie. Kolejnym etapem jest ocena poziomu zbieżności vs rozbieżności wzajemnych preferencji oraz na tej podstawie antycypacja swojego komfortu vs dyskomfortu wynikającego z utrzymywania w tak ocenionej relacji.

Ocena pracownika dotycząca poziomu zbieżności wzajemnych preferencji

Na tym etapie pracownik ma już wystarczającą podstawę do dokonania oceny, na ile preferowany przez niego styl przywiązania jest zbieżny z preferencjami przedsiębiorstwa w zakresie wzajemnej relacji z pracownikiem. Można by stwierdzić, że organizacja posiada również swoisty – pożądany przez siebie styl przywiązania, choć z całą pewnością jest on bardziej zróżnicowany.

Pracownik ocenia na podstawie swojego realnego doświadczenia kontaktu z firmą bądź na podstawie antycypacji tej relacji, na ile relacja z przedsiębiorstwem będzie wspierać go w utrzymywaniu uwewnętrznionych modeli siebie i świata, a na ile może je destabilizować.

Z perspektywy rozwoju człowieka możliwa jest restrukturalizacja uwewnętrznionych modeli, czyli zmiana obrazu siebie i świata, a tym samym zmiana stylu przywiązania i preferencji relacyjnych. Jest to jednak proces długotrwały i potrzebujący specjalistycznych oddziaływań, które w obszarze działalności firmy nie istnieją.

Zatem pracownik na określonym poziomie uświadomienia, rozpoznaje poziom zbieżności wzajemnych preferencji w aspekcie relacji pracownik – organizacja, czerpiąc przesłanki z jednej strony z wiedzy na swój temat oraz z wiedzy na temat kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Dokonana ocena dotyczy nie tylko tego, jaka jest czy może być ta relacja, ale też – jakie mogą być jej konsekwencje dla pracownika.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.