Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

WYKONYWANIE ZAWODU

ZASOBY LUDZKIE: wyrażenie ambiwalentne (posiadające dwoiste znaczenie) używane w odniesieniu do kierowania ludźmi i systemów społecznych w organizacjach („kierowanie zasobami ludzkimi”). Do niedawna słowo „personel” było bardziej neutralne (bezstronne): oznaczało ono ogół ludzi na stanowiskach pracy. Pojęcie „zasoby” posiada znaczenie wartościujące (podkreślające znaczenie, odpowiednią rangę), ponieważ człowiek jest traktowany jako kapitał (bogactwo) lub potencjał. Sprawia ono jednak, iż zaciera się pojęcie osoby i pewnym stopniu niezależnego sędziego (rozjemcy) wątpiącego, przeciwstawiającego się lub negocjującego swój udział i współdziałanie. W sensie etymologicznym zasoby są środkami uzyskiwania równowagi, wydobywania się z trudności.

ZAWÓD: zbiór fachowych działań (czynności), umiejętności wykonywania zadań w określonej dziedzinie, charakteryzujących się pewną spójnością.

ZOBOWIĄZANIA SOCJALNE ZWIĄZANE Z PROGAMI LICZBY ZATRUDNIONYCH: w prawie pracy różne progi liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie tworzą nowe zobowiązania: wraz ze zmianą progu liczby zatrudnionych zmieniają się stawki i opłaty na cele socjalne, warunki zatrudnienia i zwolnień, ograniczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, warunki prezentowania opinii i reprezentowania personelu.

ZWIĄZKI ZAWODOWE: stowarzyszenia pracowników mające na celu ochronę wspólnych interesów w danej dziedzinie. Istnieją związki zawodowe pracowników oraz związki zawodowe pracodawców. W języku potocznym „syndykalizmem” nazywa się wyłącznie działalność związków zawodowych pracowników.

ZWOLNIENIE: przerwanie umowy o pracę z inicjatywy pracowdawcy z przyczyn ekonomicznych, osobistych lub dyscyplinarnych, według odmiennych zasad w każdej z tych sytuacji. Ocena zgodności z przepisami i zasadności powołanych motywów zwolnienia należy do sądów pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.