Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

WYKŁADOWCY I MIEJSCE KSZTAŁCENIA

Cele kształcenia decydują o wyborze rodzajów przedsięwzięć i metod dydaktycznych oraz osób prowadzących zajęcia. W momecie wyboru prowadzących zajęcia trzeba przeanalizować z nimi programy kształcenia obejmujące m.in. cele, treść, czas na realizację oraz metody dydaktyczne. Wybór metod zależy przede wszystkim od zakresu i znaczenia treści kształcenia. W im większym stopniu chodzi o problemy techniczne i metodologiczne, tym bardziej trzeba wybierać prowadzących zajęcia koncentrujących się na treści i metodach jej przekazywania. Im bardziej chodzi o modyfikację postaw, w tym większym stopniu osoba prowadząca zajęcia powinna być nastawiona na pełnienie roli animatora zajęć (poprzez analizę przypadków, dyskusje zespołowe, gry ról itp.).

Różne są korzyści angażowania do prowadzenia zajęć osób z wewnątrz lub zewnątrz przedsiębiorstwa. Pierwsi mogą być powoływani na stałe lub okazjonalnie. Koszty zaangażowania wykładowców na stałe są niższe niż korzystania z profesjonalistów z zewnątrz. Mogą oni przeprowadzać zajęcia dotyczące szerokiej problematyki, w tym standardowe moduły kształcenia (na przykład techniki operacyjne, posługiwanie się technikami informatycznymi, opracowywanie kontraktów dotyczących zarządzania przez cele dla grup pracowniczych, zarządzania jakością itp.). Słabą stroną jest to, iż niekiedy wpadają oni w rutynę, tracąc zdolności wyjaśniania i przekonywania.

Okazjonalnie zajęcia prowadzi na ogół kadra kierowanicza przedsiębiorstwa, którą anagażuje się w celu przekazania wiedzy i doświadczenia, w konkretnych tematach i w ograniczonym czasie, określonym grupom pracowników. Jest to sposób nauczania formułowania projektów, lepszego porozumiewania się w grupie, wyrażania swoich opinii. Słabością tych wykładowców jest często brak dostatecznych umiejętności dydaktycznych (nie każdy bowiem może być dobrym dydaktykiem, mimo, iż posiada dużą wiedzę i doświadczenie).

Osoby prowadzące zajęcia zaangażowane z zewnątrz mogą być znakomitymi pedagogami i specjalistami w swoich dziedzinach, ale ich usługi są bardzo drogie. Stąd też wybiera się ich jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.