Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Wybór celów strategicznych w firmie

Zarządzając firmą musimy zdawać sobie sprawę „dokąd zmierzamy?” i „jak zamierzamy tam dojść?” Pierwsze z tych pytań nie jest niczym innym jak określeniem celów naszego działania. Drugie z kolei jest pytaniem o strategię, czyli o sposób dojścia do celu. Cele, które sobie postawimy, muszą być realistyczne, przeliczalne, spójne i odpowiednio uporządkowane.

Menedżer musi być realistą. Powinien stawiać więc cele możliwe do osiągnięcia. Przyjęcie postawy realisty nie oznacza wcale, iż należy rezygnować z celów ambitnych. Nie o to chodzi. W swym rozumowaniu trzeba wykazać jednak wiele wyobraźni – uwzględniając wszystkie elementy analizy SWOT, to znaczy atuty i słabości firmy oraz możliwości i zagrożenia, jakie stwarza rynek. Nie ulega wątpliwości, iż szczególna sytuacja, w jakiej znajduje się nasz kraj, stwarza firmom szereg nowych możliwości. Pozostając realistą nie należy więc być zbyt ostrożnym w formułowaniu celów strategicznych. Pamiętać jednak należy, że cel musi wynikać z realnej oceny możliwości rynku oraz z posiadanych przez firmę zasobów. Nie może być on jedynie „pobożnym życzeniem”, dla którego osiągnięcia nie posiadamy odpowiednich środków.

Drugi warunek, jaki muszą spełnić stawiane cele, to ich przeli- czalność. Przeliczalność oznacza, iż każdy cel ma swój wymiar ilościowy. Po pewnym czasie można więc jasno określić, w jakim stopniu został zrealizowany plan działania. Można więc założyć, że w ciągu miesiąca osiągnie się obroty w wysokości 1 min zł na wybranym rynku. Można również przyjąć założenie, iż udział w obrotach na wy- branym rynku osiągnie 15 lub 20% po 2 latach działania. Im bardziej szczegółowo potrafi się określić stawiane cele, tym bardziej precyzyjnie będzie można je później kontrolować. Formułując dany cel trzeba ustalić, w jakim okresie chce się go osiągnąć, na jakim rynku i dla jakiego typu działalności. Nie można stawiać nigdy celów zbyt ogólnych w rodzaju „możliwie największy udział w obrotach na rynku”. Cel taki w praktyce nic bowiem nie oznacza i nie pozwoli w ogóle ocenić skuteczności podjętych działań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.