Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Wsparcie dla przekazu reklamowego

Dodatkowa argumentacja na rzecz eksponowanych korzyści. W przekazie reklamowym należy również pamiętać o znalezieniu właściwej argumentacji przemawiającej za eksponowanymi korzyściami produktu lub usługi. Argumenty powinny stanowić dowód na rzecz tych korzyści i odpowiednio je wzmacniać. Tym razem również nie należy „wymyślać” określonych argumentów, lecz szukać ich w konkretnym produkcie i dobitnie je eksponować.

Powinniśmy wcześniej przetestować, czy argument wzmacniający znaczenie danej korzyści może być również użyty w reklamie. Niekiedy może być to niemożliwe z uwagi na prawne ograniczenia prowadzenia reklamy. Stąd też powinniśmy rozważyć, czy dany argument może być użyty w przekazie reklamowym w sposób otwarty. Ze względu na formę i treść przekazu reklamowego pojawiają się ograniczenia:

– wynikające z obowiązujących przepisów prawa (reklamy: alkoholu, papierosów, dotyczące elementów seksu lub pornografii, naruszające inne przepisy, np. obrażające uczucia religijne itp.),

– związane z wykorzystaniem pewnych elementów zastrzeżonych przez inne firmy, np. znaków graficznych, nazw, symboli,

– związane z przepisami prawa autorskiego (zdjęcia, obrazy, muzyka, podobizny znanych osób, cytaty ich wypowiedzi itp.),

– wynikające z wykorzystania pewnych mediów (prasy codziennej, biało-czarnego druku lub niskiej jakości druku wykluczającego zamierzony efekt, np. zdjęcie kolorowe lub deformacje koloru w magazynie wielobarwnym, itp.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.