Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Wskaźniki społeczne kierowania zasobami ludzkimi

Wskaźniki społeczne, charakteryzujące zależności między dwiema miarami procesu kierowania zasobami ludzkimi, pozwalają analizować struktury, funkcjonowanie lub osiągane wyniki za pomocą porównań, mają znaczenie strategiczne.

Można na przykład obliczyć zmianę (wahania) poziomu zatrudnienia w roku (72) w stosunku do roku następnego (72 + 1): jest to relacja między liczbą zatrudnionych w roku (72 + 1) i roku (72): liczba zatrudnionych (72 + l)/liczba zatrudnionych (72)

W praktyce można wyróżnić wskaźniki podstawowe, które są miarami ogólnymi dla danego roku lub całej organizacji (przedsiębiorstwa), oraz wskaźniki analityczne, które dzielą te pierwsze i odnoszą się do części organizacji (działów, rodzajów działalności), grup pracowników lub krótszych okresów.

Wracając do poprzedniego przykładu, można obliczyć różne wskaźniki analityczne wahań poziomu zatrudnienia: liczba kierowników (n + l)/liczba kierowników («) liczba zatrudnionych w wydziale W (n + l)/liczba zatrudnionych w wydziale W (n) liczba zatrudnionych w grupie wiekowej powyżej 55 lat (n + l)/liczba zatrudnionych w grupie wiekowej powyżej 55 lat (n)

Ogólna liczba zatrudnionych to cały personel. Można też określać relacje między tą wielkością i innymi miarami, takimi jak: liczba zarejestrowanych pracowników (ogólna liczba zatrudnionych minus liczba osób na długotrwałych urlopach bezpłatnych lub odbywających służbę wojskową): liczba pracowników pobierających wynagrodzenie (liczba zarejestrowanych pracowników minus liczba nieobecnych nie pobierających wynagrodzenia): liczba pracowników obecnych w pracy (liczba pracowników pobierających wynagrodzenie minus liczba nieobecnych pobierających wynagrodzenie i przebywających na urlopach płatnych).

Zmiany liczby pracowników i wszystkie rodzaje wahań mierzy się za pomocą odpowiednich współczynników (liczba kierowników, kategorie personelu, struktura wieku zatrudnionych, zwolnienia, awanse, przeniesienia służbowe, liczba pracowników zatrudnionych tymczasowo itd.). Analiza wieku pracowników przyjmuje często formę schematu w kształcie piramidy z wyróżnieniem płci (osławiona „piramida wieku zatrudnionych”). Innego rodzaju wskaźniki łatwo ustalić w odniesieniu do wynagradzania, kształcenia lub absencji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.