Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

WPŁYW STRATEGII MARKETINGU NA ZYSK (WSMZ)

Metoda WSMZ – tak jak wiele innych osiągnięć dotyczących zagadnień związanych ze strategią – wywodzi się z firmy General Electric. Metoda ta powstała w drugiej połowie lat sześćdziesiątych.

WSMZ stanowi odważną próbę dokonania syntezy wszystkich zmiennych, które wpływają na długoterminową rentowność przedsiębiorstwa. Przy wykorzystaniu około trzydziestu zmiennych rozpatrywana metoda rości sobie pretensje do wyjaśnienia siedmiu procent ogółu przyczyn sukcesu przedsiębiorstwa.

WSMZ zawiera bazę danych, w której są zapisane informacje o około trzech tysiącach jednostek organizacyjnych: stanowią je głównie przedsiębiorstwa pochodzące z Ameryki Północnej i Europy. W bazie tej są zawarte dane o wszystkich istotnych zmiennych dla każdego z tych przedsiębiorstw. Stając się subskrybentem WSMZ można porównać jednostkę organizacyjną związaną z wybraną sferą działalności z dyrektywami strategicznymi zawartymi w zebranych doświadczalnie materiałach WSMZ. Fakt, iż model ten ma charakter doświadczalny stanowi jedną z wielkich zalet WSMZ, bowiem dzięki temu zostaje zmniejszona luka między rozważaniami teoretycznymi a rzeczywistością.

Uwarunkowania konkurencji odnoszą się do udziału w rynku oraz względnej jakości wyrobu, której oceny dokonuje się na podstawie zmiennych dotyczących zarówno usług, jak i wyrobów.

Struktura produkcji jest związana z wielkością zamrożonego kapitału liczoną w odniesieniu do wielkości sprzedaży oraz wartości dodanej. Rentowność zmienia się odwrotnie p-™- „ircjonalnie do wielkości zamrożonego kapitału rozpatrywanego w odniesieniu do wielkości sprzedaży lub wartości dodanej. Inne zmienne wiążące się doraźnie z nagłówkiem tego paragrafu to wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz produktywność oceniana w kategoriach wartości dodanej.

Sytuacja rynkowa ma związek ze wzrostem rynku, kapitałochłonnością gałęzi przemysłu (która ujemnie wpływa na rentowność), kosztami marketingu odniesionymi do wartości sprzedaży oraz ogólną sumą wydatków na zakupy. Ogólnie można przyjąć, że wysokie wydatki na zakupy wpływają ujemnie na rentowność. Czynniki, które mają największy wpływ na rentowność, można ze względu na istotność uporządkować następująco:

– 0 kapitałochłonność,

– 0 względna jakość wyrobów,

– 0 względny udział w rynku,

– % produktywność.

WPŁYW STRATEGII MARKETINGU NA ZYSK (WSMZ) CZ. II

Pociągającą cechą modelu WSMZ jest podjęcie próby oszacowania względnej jakości wyrobu. Jak przypuszczam czytelnicy tej książki zrozumieli, że jej autor jest przekonany, że klucz do sukcesu w działalności gospodarczej leży w zaspokojeniu struktury potrzeb klientów. WSMZ jest jedynym – poza opracowanym przez Michaela Portera ŁAŃCUCHEM WARTOŚCI – systemem prowadzenia analizy strategicznej, który podejmuje próbę wyznaczenia, w jakim stopniu wyrób zaspokaja strukturę potrzeb.

Baza danych WŚMZ jest obecnie zarządzana i eksploatowana przez Instytut Planowania Strategicznego0 w Bostonie, w stanie Massachusetts. Ma również swe filie w innych krajach. Jedną z największych zalet tego systemu jest wysoki poziom narzucanych przez niego rozważań. Wnioski mogą być czasami zbyt pośpiesznie formułowane, ale rozumowanie jest zawsze prowadzone na właściwym poziomie i dotyczy spraw zasadniczych.

Wadą WSMZ, a raczej osób interpretujących wyniki uzyskane przy użyciu tego modelu, jest pokusa zarówno mechanistycznego widzenia przedsiębiorstw i zagadnień związanych z ich rozwojem, jak i zapominania o realiach działalności gospodarczej. Można stwierdzić, że osoby mające przychylne nastawienie do planowania technokratycznego wykazują słabość do stosowania WSMZ. Szkodzi to reputacji systemu, którą cieszy się on wśród osób zajmujących się zagadnieniami strategii, ale bardziej ukierunkowanymi na działalność gospodarczą.

Istnieje również inna wielka zaleta WSMZ, którą należy podkreślić. A mianowicie wykonano bogaty zestaw badań na podstawie danych zawartych w bazie WSMZ. Dzięki tym badaniom powstały nowe koncepcje dotyczące wielu ważnych aspektów zagadnień związanych ze strategią.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.