Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Usuwanie produktów marginalnych cz. II

Podobne problemy związane są z wycofaniem starzejących się produktów. Dążenie do zachowania produkcji dawnych artykułów uzasadniane jest często faktem istnienia kilku klientów, którzy są do nich przywiązani. Jednakże w praktyce wiele starzejących się produktów przyczynia się jedynie do powiększania strat przedsiębiorstwa. Na ogól jednak w firmie nikt się tym nie interesuje, ponieważ nie prowadzi się księgowości analitycznej z podziałem na grupy produktów. Starzejące się produkty zwykle ogromnie absorbują czas i energię menedżerów oraz zespołu sprzedawców. Ponadto stanowią one hamulec do wprowadzenia nowych wyrobów oraz do reorganizacji całej gamy. Szczegółowa analiza obrotów oraz kontrola efektów osiąganych ze sprzedaży powinna być podstawą do usuwania nierentownych produktów.

Chcąc dokonać kompleksowej oceny opłacalności dla firmy produktów starzejących się, należy odpowiedzieć sobie na szereg elementarnych pytań, z których zamieszczamy najważniejsze.

– 1. Czy dany produkt znajduje się poniżej ustalonej normy udziału w zysku i w obrotach firmy? Ile wynosiła ustalona norma?

– 2. Czy suma zysku, uzyskiwana ze sprzedaży danego produktu, może być zwiększona w wyniku zmian niektórych elementów strategii marketingu mix? Jeśli tak, to kiedy i w wyniku jakich zmian?

– 3. Czy w przypadku wycofania danego wyrobu z produkcji globalny zysk firmy zwiększy się? Jeśli tak, to o ile?

– 4. Czy wolne zdolności produkcyjne firmy, uzyskane na skutek wycofania starego produktu, mogą zostać wykorzystane w sposób bardziej efektywny? Jeśli tak, to w jaki sposób?

– 5. Czy nakłady marketingowe przeznaczone dotychczas na stare produkty mogą być skutecznie przesunięte na wspieranie sprzedaży innych wyrobów? Dotyczy to w szczególności nakładów na reklamę i promocję oraz nakładów ponoszonych przez zespól sprzedawców.

– 6. Czy istnieje ryzyko definitywnej utraty pewnych odbiorców na skutek wycofania starego produktu? Czy ewentualna utrata tych klientów spowoduje istotne reperkusje w wielkości obrotu firmy?

– 7. Jaki będzie wpływ wycofania starych produktów na zmianę wizerunku firmy.

– 8. Jakie konsekwencje w kontaktach firmy z siecią dystrybucji spowoduje wycofanie starego lub starych produktów? Jakie są opinie odbiorców handlowych?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.