Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA INTERESÓW

Dawna koncepcja człowieka interesu została zrehabilitowana. Zgodnie ze słownikiem wyraz ten oznacza osobę, która zawodowo zajmuje się handlem. W terminologii nowoczesnej ekonomii tym słowom można nadać następujące znaczenie:

Człowiek interesu jest osobą posiadającą umiejętność zarówno rozumienia struktury potrzeb klientów, jak i łączenia tego zrozumienia z wiedzą o kapitale i kosztach w celu wytwarzania wartości ekonomicznej. Człowiek interesu może w sposób twórczy łączyć potrzeby i zasoby produkcyjne. W swej dyspozycji ma kapitał, koszty i energię, pozwalające rozpocząć działalność gospodarczą.

Kłopot z umiejętnością prowadzenia interesów polega na tym, że zwyczajowo nie łączy się jej z żadną dyscypliną naukową. Rozwinięto jedynie pewne dziedziny badań uzyskując wyniki, które umożliwiają działalność dydaktyczną dotyczącą wybranych funkcjonalnych fragmentów prowadzenia interesów, takich jak księgowość, finanse, marketing i dystrybucja. W dwudziestym wieku na rozwój umiejętności prowadzenia interesów miało wpływ kilka dyscyplin naukowych. Matematyka stała się niezbędnym narzędziem rachunkowości oraz analizy nakładów i dochodów. Silny wpływ wywarła również biologia, dzięki cybernetyce, podobnie jak psychologia a niekiedy religia i filozofia. Jednakże ze względu na złożony charakter prowadzenia interesów zakres przeprowadzonych badań dotyczących całości rozpatrywanych zagadnień jest niewielki.

Nieco inna odmiana umiejętności prowadzenia interesów to zdolność postrzegania możliwości strukturalnych. Wielu finansistów kupuje przedsiębiorstwa, sprzedaje część swych zasobów lub jednostek organizacyjnych dzieląc pozostałość w taki sposób, aby każda z jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa cechowała się bardziej sprawną strukturą. Takie podejście nie ma zbyt wiele wspólnego z wartością postrzeganą przez klienta. Wiąże się ono raczej ze zdolnością do uzmysłowienia sobie optymalnej struktury przedsiębiorstwa.

Umiejętność prowadzenia interesów jest towarem, którego wyraźnie brak w wielkich korporacjach. Obecnie jest ona jednym z tych artykułów, na które popyt silnie rośnie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.