Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Transformacja z kierownika funkcjonalnego na liniowego

Jak widać, zmiana pracy kierowniczej o charakterze funkcjonalnym na pracę typu „generał” wymaga innego podejścia do roli menedżera, a co za tym idzie – wykształcenia innego typu kompetencji. Zgodnie z przedstawionym już wcześniej modelem kwalifikacyjnym menedżera (p. 1.3), towarzyszy temu zmniejszenie udziału kompetencji specjalistycznych w strukturze kwalifikacji na rzecz kompetencji interpersonalnych, co się wiąże z większą skalą i różnorodnością problemów i koniecznością wypracowywania syntezy i podejmowania decyzji dotyczących całości organizacji.

Transformacja z kierownika funkcjonalnego na liniowego jest procesem trudnym, a nawet wręcz niemożliwym w przypadku pracownika starszego, który przez całe swe życie zawodowe zajmował się problemami specjalistycznymi. W razie awansu będzie się on zajmował głównie sprawami, na których się zna, bo zechce się wykazać swoją przydatnością (poczucie bezpieczeństwa), tracąc tym samym z oczu wizję całości jednostki organizacyjnej.

W sytuacji osób młodszych omawiane przejście jest oczywiście łatwiejsze, zwłaszcza jeśli podejmie się w tym zakresie pewne działania. Chodzi tu o wcześniejsze przyuczenie poza pracą (off-the-job), np. ukończenie kursu master of business administration, jak również o szkolenie w pracy. Szczególnie przydatne są tu takie metody szkolenia, jak: asystentura, czasowe zastępstwo, rotacja na stanowiskach. W firmach o racjonalnie realizowanej funkcji personalnej omawiana transformacja jest wkomponowana w planowaną ścieżkę kariery (career path), a następnie realizowana, z systematyczną oceną i stałym doradztwem. Dobrym sposobem przygotowania takiego kierownika wyższego szczebla (general manager) jest również powierzenie kandydatowi stanowiska niezbyt dużej jednostki organizacyjnej, gdzie istnieją różnorodne problemy zarządcze i względnie duże uprawnienia. Możliwe to jest w mniejszych firmach oraz w strukturach dywizjonalnych (szczebel „division”).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.