Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Tesy psychologiczne

Gry kierownicze służą obserwacji i badaniu zachowania się kandydatów w zespołach zadaniowych. Gry te wymagają od uczestników rozwiązywania problemów o charakterze zarówno kooperacyjnym (współdziałania), jak też konkurencyjnym. Realizowane w warunkach stresu psychologicznego stają się narzędziem badania cech przywódczych, zdolności organizacyjnych, umiejętności współdziałania.

Techniką bardzo pomocną w określeniu komunikatywności kandydata, umiejętności przekonywania i odporności na stres jest ustne wystąpienie (oral présentation) na określony temat. Trwa ono z zasady do 10 minut.

Innym rodzajem technik badawczych są testy psychologiczne, stosowane obecnie dość powszechnie, także poza ośrodkami oceny, a więc testy sprawności i głębi myślenia, testy osobowości i projekcyjne. W wielu ośrodkach wykorzystuje się eseje autobiograficzne i kwestionariusze biograficzne. Te ostatnie mogą być sporządzone jeszcze przed przystąpieniem do badań w ośrodku oceny.

Jak wspomniano, ocena kandydatów może być sformułowana w postaci następujących kategorii: wysoki potencjał, zadowalający potencjał, ograniczony potencjał, niski potencjał bądź więcej niż zadowalający, wątpliwy, niezadowalający.

Każdy z oceniających pisze sprawozdanie, uwzględniając poszczególne elementy kwalifikacji oraz poziom wykonania ćwiczeń (testów) przez wszystkich kandydatów. Następnie sprawozdania są przedstawiane na końcowym spotkaniu oceniających, podczas którego dyskutuje się nad różnicami opinii i ocen. W wyniku dyskusji dochodzi do sporządzenia końcowego dokumentu (raportu), wypunktowującego mocne i słabe strony kandydata, a także jego potrzeby dotyczące rozwoju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.