Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Techniki koordynacji

Przedstawiony wyżej model wymaga zestawu formalnych narzędzi działania (niezawodnego systemu informacji, symulacji na podstawie spójnej bazy danych). Lecz jego wartość zależy od tego, w jakim stopniu wspiera się on na skoordynowanej polityce społecznej, kładącej nacisk na przekonanie personelu o jego interesie.

Prognostyczne kierowanie zasobami ludzkimi musi być połączone z kierunkowym schematem działania, jego zasadami i ograniczeniami. Pracownicy muszą wiedzieć, czego mogą oczekiwać po realizacji podstawowych celów organizacji. Polityka personalna powinna być postrzegana jako dostosowana do celów i skoordynowana z nimi.

W szczególności niezbędna jest jasność warunków w zakresie ruchów kadrowych, a także gwarancji dla pracowników, zależności między różnymi rodzajami działalności przedsiębiorstwa, kształcenia ludzi i organizacji pracy (zob. rozdz. VII). Konieczne jest również doprowadzanie do równowagi między informacjami, które się przekazuje zainteresowanym, oraz tymi, które się negocjuje z pracownikami (zob. rozdz. IV i IX). W końcu niezbędne jest również wprowadzenie systemu ocen połączonego z polityką wynagradzania (zob. rozdz. V i VIII).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.