Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

SYNERGIA

Słowo to pochodzi od wyrazu synergizm, który w biologii oznacza współpracę między różnymi organami. W zastosowaniu do działalności gospodarczej termin synergia określa korzyści strategiczne, które uzyskuje się w sytuacji, gdy dwie (lub więcej) jednostki ogranizacyjne łączą się, tworząc portfel grupy przedsiębiorstw. Podejmowane działania stają się dzięki temu połączeniu bardziej efektywne w tym sensie, że pozwalają osiągnąć większą wartość lub ich koszt jest mniejszy. Łączny efekt jest bardziej korzystny niż wynikający z sumy poszczególnych strategii.

Wielu ludzi związanych z zarządzaniem nie lubi terminu synergia. Istnieje kilkanaście wyrazów będących prawie synonimami tego słowa. Są one używane z nieco różnymi odcieniami znaczeniowymi:

– 1. Bodziec strategiczny,

– 2. Wzajemne powiązania,

– 3. Przewaga kosztowa,

– 4. Korzyści płynące z usprawnienia działania.

Termin synergia został spopularyzowany przez Igora Ansoffa i stanowił podstawę myślową służącą do wyjaśnienia struktury grupy przedsiębiorstw. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych można było zaobserwować powstawanie wielu konglomeratów, to znaczy łączenie różnych jednostek organizacyjnych w portfele. W owym okresie przemyślenia i decyzje były podejmowane na poziomie kierownictwa grup przedsiębiorstw. W rezultacie kierownictwo to wykazywało tendencję do istotnego zwiększania swego stanu osobowego i tworzenia wielu działów personalnych. Wspólnie ponoszone koszty były znaczne. Bez trudu można było zatem wskazać synergie w funkcjach spełnianych przez kierownictwo grupy przedsiębiorstw. Korporacje często starają się uzasadnić przyczyny swej globalnej ekspansji. Po przejęciu innej firmy przedsiębiorstwa czuły się w obowiązku wyjaśnić zarówno tej firmie, jak i całemu światu, dlaczego to przejęcie nastąpiło.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.