Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Sukces firmy zależy od zadowolenia klientów

Drugim możliwym do stosowania podejściem jest bardzo silna orientacja firmy na wytwarzany produkt. W tym przypadku menedżerowie przedsiębiorstwa zakładają, iż wybory dokonywane przez nabywców dotyczą głównie jakości i innowacyjności produktu. Stąd też firma o tej orientacji skupia cały swój wysiłek na dążeniu do wytwarzania coraz to bardziej udoskonalonych produktów. Zwolennicy tego podejścia przyjmują, że nabywcy nie tylko poszukują wciąż doskonal szych produktów, lecz również są gotowi płacić dodatkową cenę za różne ich ulepszenia. Stosowanie takiego podejścia wynika często z nadmiernej fascynacji menedżerów nowym wyrobem, przy jednoczesnym zapominaniu o rzeczywistych oczekiwaniach nabywców. Ci ostatni nie podzielają bowiem często zachwytu producenta lub projektantów wobec ulepszonego i najczęściej coraz droższego produktu.

Nadmierna fascynacja produktem ze strony przedsiębiorcy lub menedżera prowadzi niejednokrotnie do zapominania o rzeczywistych oczekiwaniach i potrzebach nabywców. Zdarza się to najczęściej w firmach zakładanych lub kierowanych przez inżynierów, innowatorów lub konstruktorów nowych artykułów.

Zbyt silna „orientacja na produkt” prowadzi często do katastrofy firmy. Właściciel lub menedżer zakłada bowiem zwykle z góry, iż „wie lepiej, czego oczekuje rynek”, a od działu marketingu oczekuje jedynie sprzedania tego produktu.

Zapamiętajmy. Marketing to nowy sposób myślenia, to szczególna dziedzina wiedzy oraz nowoczesna koncepcja zarządzania firmą. Koncepcja marketingu polega na podporządkowaniu działań firmy wybranej grupie klientów.

Klient jest dla firmy najważniejszą osobą, niezależnie od tego, czy ma z nim kontakt osobisty, telefoniczny czy pisemny. Należy myśleć o nim dobrze i często, dając mu to wyraźnie odczuć!

Sukces firmy zależy od zadowolenia klientów. Brak zadowolenia klientów zniweczy plany o zysku. Klienta nie należy traktować jak natręta. On decyduje o sensie i celu działania firmy. Marketing nie jest sztuką manipulowania odbiorcą, lecz sztuką wsłuchiwania się w jego potrzeby i oczekiwania.

Marketingu nie można utożsamiać wyłącznie z reklamą i z popieraniem sprzedaży. To coś znacznie więcej. To suma działań związanych z produktem, ceną, dystrybucją, promocją i poznaniem rynku.

Marketing może być stosowany do każdego produktu i usługi, także do artykułów rolnych oraz przemysłowych. Odbiorcy tych ostatnich też mają określone potrzeby. Należy upewnić się, że myślenie marketingowe jest zrozumiale nie tylko dla pracowników działu marketingu, ale również dla wszystkich innych współpracowników. Marketing to zaspokojenie potrzeb odbiorców oraz stałe ich pobudzanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.