Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Struktura służby ds. zasobów ludzkich

Struktura służby ds. zasobów ludzkich zależy od odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie działania są scentralizowane (wykonywane przez samą służbę), a które są zdecentralizowane (delegowane operacyjnej kadrze kierowniczej)? Odpowiedź zależy od kwalifikacji niezbędnych do wykonywania funkcji i ograniczeń koordynacji. Trudno np. wyobrazić sobie politykę płac, która nie byłaby koordynowana. Istnieją również względy polityczne: znaczenie strategiczne kadr kierowniczych i specjalistycznych, sprawia że kierowanie ich karierami, w przeciwieństwie do innych pracowników, jest często zcentralizowane.

Czy w działalności służby ds. pracowniczych potrzebni są pracownicy o przygotowaniu ogólnym (zapewniający wizję ogólną), czy też specjaliści (wybierani z punktu widzenia technicznego charakteru pracy)? Obowiązującą obecnie tendencją jest profesjonalizm, a więc mnożenie się specjalistów. Lecz ich nadmiar prowadzi do realnego zagrożenia z punktu widzenia polityki ogólnej przedsiębiorstwa i spójności działań w zakresie zasobów ludzkich. Niekiedy tracą oni więcej czasu na uzgodnienie swoich stanowisk niż prowadzenie wspólnych działań, z wyjątkiem sytuacji, kiedy są koordynowani przez dobrego specjalistę w zakresie zagadnień ogólnych.

Spotyka się specjalistów w następujących dziedzinach: badań społecznych, rekrutacji i technik selekcji, analiz i ekspertyz w zakresie prawa pracy, warunków i bezpieczeństwa pracy, kształcenia (w różnych dziedzinach), więzi społecznych i kierowania zmianami, kierowania karierami zawodowymi pracowników, równowagi funduszu płac, polityki płacowej, programów jakości, negocjacji, zastosowań informatyki w zakresie zasobów ludzkich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.