Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Strategia ulepszonego produktu

Firma przygotowuje udoskonalenie istniejącej marki. Pozwoli to pozycjonować go bądź jako zupełnie pionierski produkt (np. zastąpienie zwykłej stacji dyskietek czytnikiem CD-Rom), bądź jako ulepszoną wersję już istniejącego (np. nowy model Poloneza).

Strategie te prowadzone są przy zastosowaniu różnych form motywowania konsumenta, w szczególności przez promocję sprzedaży i sprzedaż osobistą (czyli motywowanie konsumenta przez sprzedawcę).

Przez promocję sprzedaży rozumiemy różnego rodzaju krótkookresowe działania, nastawione na zwiększenie sprzedaży produktów lub usług. W większości przypadków akcje promocyjne prowadzone są zwykle bezpośrednio w miejscu sprzedaży lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Ich celem jest zazwyczaj:

– spowodowanie wzrostu obrotów firmy,

– zwiększenie sprzedaży określonego produktu lub grupy produktów,

– przedłużenie sezonowej sprzedaży produktów,

– zainteresowanie klientów nowymi produktami (promocyjna sprzedaż nowych produktów w początkowym okresie ich wprowadzenia na rynek),

– sprzedaż nagromadzonych zapasów produktu (zwykle wyroby gotowe kupowane bezpośrednio z magazynu hurtowego, np. tkaniny objęte są obniżką 5-10%, dotyczy to zwłaszcza tkanin z wcześniejszych kolekcji),

– znalezienie nowych klientów na produkty lub usługi.

Promocja sprzedaży

Promocja sprzedaży jest techniką marketingową nastawioną na efekt natychmiastowy, odczuwalny w krótkim okresie. Dlatego też działania promocyjne nazywane są często akceleratorami sprzedaży.

Efektywność działań promocyjnych zależy od właściwego określenia celów promocji. Cele te mają bowiem istotny wpływ na wybór stosowanych technik.

Lista możliwych celów działań promocyjnych jest zwykle bardzo długa. Do nas należy jednak wybór tych spośród nich, które będą miały dla firmy charakter priorytetowy. Wśród zasadniczych celów należałoby wymienić:

– 1. Wprowadzenie na rynek nowego produktu. W tym przypadku promocja ma służyć ułatwieniu wejścia na rynek z nowym produktem.

– 2. Wypróbowanie produktu przez konsumenta. Test produktu (product trial) jest często podstawowym warunkiem późniejszego, kolejnego zakupu danego produktu przez konsumenta.

– 3. Ukazanie możliwości wykorzystania produktu. Promocja może być nastawiona na demonstrowanie różnego rodzaju zalet produktu, mi.in. poprzez organizację pokazów i wystaw.

– 4. Zwiększenie częstotliwości zakupu produktu przez konsumentów. Znacznie łatwiej jest zachęcić starych użytkowników do zwiększonej konsumpcji, aniżeli pozyskać nowych konsumentów.

– 5. Zwiększenie wielkości dokonywanego zakupu. Efekt ten można osiągnąć poprzez zmianę dotychczasowych opakowań na opakowania zawierające większe ilości produktu.

– 6. Pozyskanie nowych klientów. Na wielu rynkach, na skutek przyzwyczajeń konsumpcyjnych, cel ten jest trudny do osiągnięcia i zakłada rozszerzenie rynku.

– 7. Utrzymanie dotychczasowych klientów. Jest to zadanie szczególnie ważne w sytuacji załamywania się rynku lub rosnącej konkurencji.

– 8. Odzyskanie utraconych klientów. Cel ten jest często trudny do osiągnięcia, zwłaszcza w przypadku pojawienia się dodatkowych wyrobów konkurencyjnych.

– 9. Ugruntowanie w świadomości konsumenta znajomości marki produktu. Promocja ma na celu przypominanie konsumentom o określonych cechach marki produktu.

– 10. Rozszerzenie zasięgu dystrybucji produktów. Wprowadzenie produktu na nowe rynki wymaga podjęcia nowych działań promocyjnych.

– 11. Obniżenie poziomu zgromadzonych zapasów produktu. Celem promocji staje się obniżka kosztów stałych, związanych z utrzymywaniem zbyt wysokich zapasów.

– 12. Zwiększenie sprzedaży produktu w okresie posezonowym. Klasycznym przykładem są obniżki cenowe sezonowych artykułów odzieżowych następujące w okresie wymiany kolekcji z letniej na jesienną (lipiec/sierpień) lub z jesiennej na zimową (październik/listo- pad).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.