Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Strategia marketingu

Strategia marketingowa to program określający sposoby realizacji wybranych celów działania. Wymaga on jasnej odpowiedzi na pytanie, jakimi środkami i w jakim czasie można osiągnąć obrane cele. Sama firma kształtuje strategię swego rozwoju. Jest za nią odpowiedzialna. W swoim działaniu jednak podlega wpływom wielu czynników rynkowych i pozarynkowych.

Strategia marketingowa, jak wcześniej podkreślono, ma wiele wspólnych punktów z zasadami strategii wojskowej. Przy wyborze strategii marketingowej należy przestrzegać pewnych zasad, wywodzących się ze strategii wojskowej. Pomiędzy obiema strategiami można zauważyć szereg analogii. Należą do nich w szczególności:

– zasada siły: na obszarze, na którym prowadzi się określone działania, należy próbować być najsilniejszym i najlepszym,

– zasada koncentracji: chcąc być naprawdę silnym, należy skoncentrować już posiadane środki i za wszelką cenę unikać rozpraszania wysiłku,

– zasada synergii: posiadane środki należy tak podzielić, żeby uzyskać jak najlepszą ich efektywność, co zakłada koordynację i spójność podejmowanych działań,

– zasada bezpieczeństwa: należy przewidzieć pozycję obronną w przypadku ewentualnego niepowodzenia: powinno się unikać inwestowania wyłącznie w jeden projekt oraz dokonywania takich wyborów, którym towarzyszy wysokie ryzyko.

– zasada oszczędności: należy unikać marnotrawstwa, ponieważ zasoby, którymi dysponujemy, są ograniczone i nie będzie można ich szybko odtworzyć.

Aby osiągnąć planowane cele, należy wykorzystywać koncepcję marketingu strategicznego. Marketing strategiczny jest pewnym logicznym ciągiem postępowania, czyli sekwencją określonych etapów (por. rys. 42). Wyodrębnione przez niego sześć etapów można pogrupować w trzy podstawowe fazy:

– analizy (por. zbieranie informacji, badanie rynku, audyt, SWOT, analiza zachowań klientów itd.),

– planowania (warianty strategii, planowanie poprzez cele, plan marketingu),

– kontroli (realizacja ustalonej koncepcji wraz z jej późniejszą kontrolą).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.