Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Strategia grupy przedsiębiorstw tworzących portfel

Nie wdając się w szczegóły, można przyjąć, że strategia grupy przedsiębiorstw tworzących portfel dotyczy następujących zagadnień:

– przejęcie przedsiębiorstw należących do nowych gałęzi przemysłu,

– wzmocnienie istniejących jednostek organizacyjnych poprzez przejęcie innych przedsiębiorstw,

– wycofywanie się z działalności w tych gałęziach przemysłu, które nie są już przedmiotem zainteresowania,

– sprzedaż tych jednostek organizacyjnych, które w innych strukturach organizacyjnych znajdą korzystniejsze warunki rozwoju,

– rozdział zasobów mających postać kapitału i kosztów,

– podjęcie działań gwarantujących, że jednostki organizacyjne są zarządzane z uwzględnieniem celów strategicznych,

– wykorzystanie skutków synergii występującej między jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład portfelu.

Konieczność utrzymywania gotowości do skutecznej walki konkurencyjnej stawała się stopniowo coraz bardziej oczywista. W wyniku tego, punkt ciężkości zagadnień o charakterze strategicznym przesunął się z poziomu grupy przedsiębiorstw tworzących portfel na poziom jednostki organizacyjnej. Rozważania prowadzone w odniesieniu do tego poziomu mają zupełnie inny charakter. Celem strategii jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej, która umożliwi jednostce organizacyjnej osięgnięcie założonych celów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.