Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Sprzeciw wobec kierowania ludźmi

Dyrekcja funkcjonalna kontaktuje się z przedstawicielami personelu, wspiera działania prewencyjne lub rozwiązywanie konfliktów, czuwa nad zgodnością funkcjonowania organizacji z przepisami prawa {od realizacji bilansu społecznego do tworzenia służb medycznych i socjalnych).

Niektóre przedsiębiorstwa kierują jeszcze dotychczas swoimi pracownikami w taki sposób, jakby to byl przymus administracyjny. Służba ds. personalnych ogranicza się do koniunkturalnych działań administracyjnych i okresowych kontroli lub innych formalnych działań. Nie przeszkadza to prowadzeniu działalności socjalnej zabarwionej paternalizmem. W pewnych sytuacjach najważniejsze jest „nie robić zamieszania”. Kierownicy wolą nie widzieć problemów w przekonaniu, że „ich poszukiwanie jest ich tworzeniem”.

Wreszcie niektóre organizacje sprzeciwiają się kierowaniu ludźmi. W tym celu ograniczają one zatrudnienie do możliwie najniższego poziomu, korzystając z pracowników tymczasowych, odwołując się do podwykonawstwa lub do przedsiębiorstw usługowych. W tych organizacjach, w których kierowanie zasobami ludzkimi jest ograniczone, można dostrzec następujące „błędne koło”: funkcje społeczne są zaniedbane lub lekceważone – wyobrażenie o ich wartościach i znaczeniu jest niewłaściwe -> realizowane działania są mało przekonywające -> zdolności, jakie powinna posiadać kadra kierownicza, aby zmienić ten stan rzeczy nie są sprecyzowane – kandydaci na te stanowiska sa mało interesujący, gdyż nie mają dostatecznego wykształcenia, doświadczenia lub wymaganych kompetencji -> ich wynagrodzenie i status są mało pociągające -> niedostatek tych funkcji umacnia ich negatywny obraz.

Można przerwać to „błędne koło” wprowadzając nowy sposób kierowania ludźmi. Dobrym rozwiązaniem jest kształcenie kadr kierowniczych o dwojakich kompetencjach (na przykład „inżynier w zakresie produkcji i zasobów ludzkich”).

Kierownictwo naczelne organizacji (przedsiębiorstwa) pełni trzy główne funkcje w procesie kierowania ludźmi. Określa cele ogólne i strategie działania, zasady operacyjne (organizacja pracy, zasady zarządzania, zasady wynagradzania) oraz pewne wartości i normy postępowania.

Funkcje kierowników operacyjnych polegają na kierowaniu zespołami pracowniczymi. Ich zadaniem jest takie oddziaływanie, aby każdy pracownik przyczyniał się do wyników zespołowych, oraz dbanie o to, aby każdy został za to sprawiedliwie wynagrodzony (w formie płacy i premii, możliwości kształcenia, uznania rozwoju zawodowego). Są oni koordynatorami, których zadaniem jest optymalizowanie działań, motywowanie ludzi i utrzymywanie dobrej atmosfery w zespole.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.