Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Specyficzne kierunki działalności

Wyobraźmy sobie teoretyczną służbę ds. personalnych w przedsiębiorstwie zatrudniającym 2500 pracowników. Jest ona złożona z 24 osób, w tym 8 z wyższym wykształceniem. Kieruje nią dyrektor ds. zasobów ludzkich, który wchodzi w skład kierownictwa naczelnego firmy i z tego tytułu doradza jej szefowi w sprawach polityki społecznej oraz bezpośrednio zajmuje się kontaktami z przedstawicielami personelu przedsiębiorstwa i związkami zawodowymi. Jego zastępcy zajmują się specyficznymi kierunkami działalności:

– pierwszy odpowiada za sprawy dotyczące wypłat wynagrodzeń, bieżące sprawy administracyjne i kierowanie informatyczną bazą danych: w zakres jego działalności wchodzą również takie sprawy, jak: kierowanie zakładowymi służbami ochrony i recepcji, korespondencja, wewnętrzna sieć telefoniczna:

– drugi zastępca zajmuje się sprawami kształcenia, organizacją działalności dydaktycznej, a niekiedy także pełni funkcje wykładowcy (animatora zajęć):

– trzeci prowadzi sprawy dotyczące rekrutacji, mobilności wewnętrznej pracowników i prognostycznego kierowania, wspomaga dyrektora w przygotowywaniu syntetycznych tabel wskaźników kierowania i narzędzi symulacji: jego współpracownikiem jest psycholog, który uczestniczy w rozmowach dotyczących rekrutacji i przyjmuje pracowników w indywidualnych sprawach, przygotowuje i przeprowadza badania opinii pracowników na określone tematy:

– czwarty odpowiada za sprawy dotyczące wewnętrznego systemu komunikowania się i gazety zakładowej, a także doradza działom operacyjnym w zakresie stosowania metod i technik zarządzania przez cele oraz metod pracy zespołowej:

– piąty zastępca kieruje małą ekipą odpowiedzialną za bezpieczeństwo: zajmuje się także sprawami dotyczącymi intendentury (lokale, wyposażenie służby, sale szkoleń, restauracje, stołówki zakładowe itp.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.