Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

SEGMENTACJA I RÓŻNICOWANIE

– Właściwą definicję obu tych terminów można sformułować następująco:

– 1. Segmentacja oznacza podział całości rynku na podzbiory charakteryzujące się podobieństwem popytu.

– 2. Różnicowanie oznacza, że zarówno wyrób (towary oraz/lub usługi), jak i jego cena są w sposób szczególny ukształtowane, aby móc odpowiednio dopasować się do popytu i struktury kosztów występujących na tym rynku częściowym, na którym wyrób ten ma się pojawić.

Segmentacja i różnicowanie stanowią terminy powiązane ze sobą,jeden z nich odnosi się do popytu, drugi zaś dotyczy dostaw. Okazało się, że segmentacja jest procesem o wiele bardziej skomplikowanym niż pierwotnie przypuszczali ludzie zajmujący się sprzedażą. Tradycyjne metody analizy rynku nie umożliwiają udzielenia automatycznych odpowiedzi w sprawach dotyczących segmentacji. Rynek częściowy nie jest bowiem tym samym co grupa statystyczna, chociaż ze względów praktycznych byłoby wygodnie operować takimi grupami. Mówimy na przykład o wielkich przedsiębiorstwach, które wymagają specjalnego rodzaju usług, o przedsiębiorstwach średniej wielkości, które wyrażają zapotrzebowanie na usługi innego rodzaju oraz o małych przedsiębiorstwach, które potrzebują usług trzeciego rodzaju.

Taki podział ze względu na wielkość stanowi jedynie aproksymację lub zgrubną ocenę innych zagadnień, które w istocie nas interesują. Sprawy, które staramy się rozpoznać posługując się kategorią wielkości przedsiębiorstwa, mogą przykładowo dotyczyć wiedzy kierownictwa lub stopnia zainteresownia wybraną usługą. Takie różnice związane z popytem nie mają zazwyczaj nic wspólnego z grupami statystycznymi jako takimi. Jednakże często zakłada się, że są one dopasowane do tych grup w sposób możliwy do przyjęcia lub przynajmniej na tyle dobrze, aby można było je stosować dla potrzeb marketingu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.