Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Ryzyko związane z różnicowaniem

– Z procesem różnicowania wiążą się również pewne zagrożenia:

– Luka kosztowa między przedsiębiorstwem, które poddało się procesowi różnicowania a jego konkurentami cechującymi się niskimi kosztami może być zbyt duża, aby mocją zapełnić posiłkując się specjalizacją, usługami czy też własnym autorytetem. Są to jedyne propozycje, które przedsiębiorstwo może przedstawić swoim klientom.

– Zainteresowanie nabywców czynnikiem różnicującym może ulec zmniejszeniu: często zdarza się to w miarę jak kupujący uzyskują oraz większe rozeznanie,

– Naśladownictwo może zamazywać spostrzegane różnice: jest to powszechne zjawisko w tych gałęziach przemysłu, które znajdują się w pełni rozwoju.

Pierwsze z wymienionych zagrożeń jest na tyle duże, że zasługuje na odrębny komentarz. Przedsiębiorstwo ma możliwość różnicowania swoich wyrobów, ale różnicowanie to może jedynie służyć do przezwyciężenia różnic cenowych. A zatem jeśli przedsiębiorstwo albo z powodu zmian technologii, albo w wyniku zwykłego zaniedbania pozostaje zbyt daleko w tyle pod względem kosztów, to inne przedsiębiorstwa mające niskie koszty mogą ustawić się w pozycji umożliwiającej dokonanie zdecydowanego ataku. W taki właśnie sposób firma Kawasaki oraz inni japońscy producenci motocykli mogli zaatakować wytwórców wyspecjalizowanych w produkcji ciężkich motocykli, takich jak Harley Davidson czy Triumph, oferując nabywcom istotną oszczędność kosztów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.