Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Rozwój przedsiębiorstwa

W takich warunkach zwiększała się skala i różnorodność problemów, z jakimi borykała się kadra kierownicza firm, a tym samym rosły wymagania pod jej adresem. Niezbędne stało się bardziej całościowe podejście do problemów zarządzania, o orientacji przyszłościowej, bardziej otwartej, ze sprawnym komunikowaniem się, potrzebą przejawiania zachowań innowacyjnych i nastawionych na współdziałanie. Sprzyjać temu miały nowszego typu struktury organizacyjne, takie jak struktury dywizjonalne i macierzowe. Omawiana era wykreowała model kierownika-generalisty (a man for all seasons). Istotnym novum w stosunku do kierowników z poprzednich okresów było to, że wiedza, umiejętności, a nawet postawy były kształtowane nie tylko przez doświadczenie, ale także przez naukę. W ten sposób wykształcił się typ menedżera-kierownika profesjonalisty. W powiązaniu z przedstawionymi zjawiskami dokonuje się dynamiczny rozwój nauki o zarządzaniu, która dostrzega i analizuje m.in. proces profesjonalizacji zarządzania. Znamienną ilustracją tego procesu jest opis zjawiska nazwanego rewolucją menedżerską, postrzegającą wzrost rangi i roli menedżerów w rozwoju społecznym i gospodarczym, mających coraz większą władzę w organizacjach, i to dzięki wysokim kwalifikacjom i dysponowaniu informacjami [12: 58]. W drugiej połowie bieżącego wieku został zapoczątkowany kolejny, czwarty już etap rozwoju przedsiębiorstwa, związany z nową koncepcją zarządzania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.