Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Termin rozwój przedsiębiorstwa został utworzony, aby działania podejmowane przez przedsiębiorstwo można było rozpatrywać z holistycznego punktu widzenia. Obejmuje on zarówno strukturę zasobów, jak i wartości postrzegane przez klienta.

Rozwój przedsiębiorstwa jest specjalnym przypadkiem strategii. Jednakże termin doskonalenie strategii był uprzednio stosowany przede wszystkim w odniesieniu do strategii grupy przedsiębiorstw tworzących portfel lub do opisu racjonalizacji kosztów bądź kapitału. Stąd powstała konieczność wprowadzenia nowego terminu. Termin rozwój przedsiębiorstwa odnosi się do:

– 1. Zwiększenia wolumenu obrotów przedsiębiorstwa,

– 2. Skierowania wysiłków przedsiębiorstwa na sprawy klientów i rynek,

– 3. Tworzenia nowych przedsiębiorstw,

– 4. Pobudzania zdolności twórczych i inicjatywy w organizacji poprzez skupianie uwagi na sprawach klientów i ich potrzebach.

Rozwój przedsiębiorstwa przyczynia się do wzrostu wolumenu obrotów. Obejmuje zatem pewien zestaw działań – różnych od czynności podejmowanych w celu zmniejszenia kosztów – które jako cel ostateczny mają rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa. Oczywiście trzeba przyjąć, że przedsiębiorstwo musi cechować się długoterminową rentownością. Rozwój przedsiębiorstwa podobnie jak jakikolwiek inny program sięgający w przyszłość (na przykład program polepszenia jakości wyrobów) może wywrzeć negatywny wpływ na rentowność, jednakże jest to zjawisko krótkookresowe.

Innym celem rozwoju przedsiębiorstwa jest pobudzenie do życia głównego nurtu działalności gospodarczej oraz zwiększenie kierowanych na zewnątrz wysiłków przedsiębiorstwa kosztem wewnętrznego zużycia energii.

Odwołuję się do tych nieco patetycznych zwrotów w związku z obserwacjami, które poczyniłem odnośnie kilku organizacji. W miarę wzrostu zaczęto w nich wydatkować coraz więcej energii na utrzymanie i zabezpieczenie samej podstawowej organizacji. Wewnętrzne konferencje, przemieszczanie aparatu produkcyjnego i personelu, stały wzrost wewnętrznego komunikowania się i temu podobne poczynania powodują, że łatwo jest zapomnieć o klientach i dążyć do koncentrowania coraz większej ilości energii na sprawach wewnętrznych. Jest to jeden z głównych powodów tracenia przez przedsiębiorstwo zdolności do konkurowania. Wzrastającemu zużyciu energii na sprawy wewnętrzne towarzyszy niestety spadek gotowości do reagowania na zmieniające się wzorce potrzeb klientów.

Tradycyjna strategia sprowadza się do efektywnego wykorzystania zasobów w postaci kapitału i kosztów. Zależności empiryczne i modele optymalizacyjne rozwinięte w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych były jako całość nakierowane na ten cel. Racjonalnym uzasadnieniem dążenia w takim właśnie kierunku był ostry deficyt towarów w większości dziedzin.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.