Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Rozwój kadry

Jeśli organizacja traktuje rozwój pracowników jako składową systemowo ujętej funkcji personalnej, to można wówczas mówić o kierowaniu rozwojem bądź o kierowaniu karierą pracownika (career ąuidance).

Wprawdzie temat niniejszej pracy ogranicza nasze rozważania głównie do działań podejmowanych przez organizację, zwłaszcza jej podmioty funkcji kadrowej, jednak trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż nawet w sytuacji, kiedy to firma jest bardzo zainteresowana rozwojem pracownika, tzn. tworzy po temu warunki, nie jest on zwolniony z obowiązku myślenia o własnej przyszłości zawodowej. Przeciwnie, uważamy, że to w jego rękach leży klucz do właściwie ukierunkowanego rozwoju i kariery. Przez stałe poznawanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, potrzeb i systemu wartości, stałą pracę nad sobą i analizę uzyskiwanych wyników pracownik może i powinien szukać swojej szansy rozwoju i awansu. Oferta i proponowane warunki, a także zachęty i konsultacje ze strony firmy mogą tu być elementem wspomagającym, a nie wyłącznym.

Podobnie jak cały obszar zarządzania kadrami, tak i faza rozwoju kadr składa się z czynności wzajemnie się przeplatających, wspomagających, niekoniecznie zaś ułożonych raz na zawsze chronologicznie. Są to raczej funkcje rozwoju kadry występujące w trakcie trwania tego procesu i z różną częstotliwością. Tak na przykład integrowanie jest zjawiskiem czy stanem będącym częściowo skutkiem takich działań, jak dobór, szkolenie itd. Ocena kadr zaś jest elementem, który powinien wystąpić po każdym ze znaczących etapów rozwoju kierownika, okresów jego działania. Ponieważ ocena ta pozwala gruntowniej rozpoznać potencjał pracownika, przeto omówienie poszczególnych składowych rozwoju kadr rozpocznę do tego problemu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.