Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Rola przywództwa w organizacjach wiedzy

Różnorodne definicje i czynniki omówione zostały w rozdziale poświęconym zaangażowaniu organizacyjnemu. Autorka zaprezentowała zróżnicowanie wyniki badań dotyczące czynników kształtujących zaangażowanie, wskazywanych przez pracujących Polaków w zależności od stażu pracy, poziomu zajmowanego stanowiska, wielkości firmy i płci.

Inspirujący dla praktyków może być rozdział dotyczący innowacyjnego podejścia do zmiany paradygmatu pracownika. Jego autorka proponuje zmianę paradygmatu, z obowiązującego do tej pory paradygmatu człowieka ekonomicznego, na paradygmat człowieka usatysfakcjonowanego. Stawia tezę, że pracownicy wiedzy szukają w pracy zawodowej głównie satysfakcji.

Odróżnia zadowolenie od satysfakcji z pracy, opisuje ich wpływ na zaangażowanie i przedstawia odpowiednie wyniki badań. Specyfika zagadnienia partycypacji decyzyjnej w Polsce omówiona została w rozdziale poświęconym współzarządzaniu. Autor omówił ciekawe wyniki badań dotyczące udziału pracowników w podejmowaniu decyzji.

Rola przywództwa w organizacjach wiedzy przedstawiona została w artykule dotyczącym postaw wobec autorytetów. Omówione zostały interesujące wyniki badań obrazujące zróżnicowanie źródeł autorytetu wskazywanych przez niepracujących absolwentów wyższych uczelni i pracowników organizacji wiedzy.

Publikacja kończy się artykułem dotyczącym oczekiwań bezrobotnej młodzieży wobec pracy. Autor omawia wyniki analizy danych dotyczących zmian wskaźnika bezrobocia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz wyniki badań wskazujących oczekiwania młodych ludzi wobec pracy zawodowej.

Recenzowana publikacja stanowi aktualne i obszerne opracowanie na temat postaw Polaków wobec pracy. Ze względu na wpływ opisywanego zagadnienia na efektywność działających w Polsce organizacji, powinna ona stać się lekturą obowiązkową każdego menedżera, próbującego dostosować stosowane w firmie rozwiązania do wymagań dynamicznie zmieniających się warunków ekonomicznych. Omawiana pozycja jest także inspirującym źródłem wiedzy dla naukowców zajmujących się tematyką zarządzania oraz studentów rozpoznających ten temat od strony teoretycznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.