Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Rodzaje integracji w przedsiębiorstwie

Obok procesów integracji pionowej należy rozważyć także celowość strategicznych powiązań opartych na integracji poziomej. Integracja pozioma jest procesem scalania pod kontrolą integratora podmiotów pełniących podobną funkcję w kanale rynku. Zobaczmy to na rys. 49, ukazującym ten rodzaj integracji na przykładzie de- talistów. Integracja ta może zachodzić na różnych poziomach kanału rynku. Można mieć związki strategiczne hurtowników, producentów czy też detalistów.

Na rysunku 49 wybrano przykład integracji na poziomie detalistów. Z uwagi na fakt, że powiązania integracyjne, zarówno pionowe, jak i poziome, przyjmują najczęściej formę integracji umownej, proponujemy prezentację typologii tej grupy powiązań.

Integracyjne powiązania umowne są szczególnie pojemną formą powiązań integracyjnych. Grupa tych powiązań stwarza wiele możliwości, które trzeba jedynie przystosować do warunków lokalnych, w których działa firma.

Podstawą integracji umownej mogą być bardzo różne rodzaje umów. Rodzaj umowy decyduje o zakresie integracji. Zwykle są to tzw. umowy nie nazwane, czyli specjalnie opracowane dla potrzeb integracji i odpowiadające wybranej orientacji strategicznej. Przykładem są m.in. umowy franchisingu, koncesji, licencji itd.

Przedmiot umowy, czyli rodzaj czynności objętych integracją, jest efektem przyjętej strategii rozwoju firmy. Integracja może dotyczyć tak różnych funkcji, jak: zaopatrzenie, produkcja, zbyt, promocja, magazynowanie, usługi serwisowe itd.

Ze względu na zakres samodzielności podmiotów objętych integracją można wyróżnić rozwiązania oparte albo na znacznym, albo też na niewielkim ograniczaniu samodzielności podmiotów objętych integracją. Zależnie od strategii przyjętej przez integratora, może ona prowadzić do bardzo różnego stopnia kontroli samodzielności podmiotów objętych integracją.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.