Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Rodzaje informacje kadrowej

Czy nasz program rozwoju zapewni nam wysoce efektywnych menedżerów przyszłości? Jaki jest poziom realizacji funkcji personalnej? W porównaniu zaś z innymi firmami?

W świetle powyższych rozważań warto zauważyć, iż w zbiorze informacji kadrowej występują również dane o charakterze „twardym” (hord) – faktograficznym, oraz informacje „miękkie” (soft). Do pierwszych można zaliczyć np.: liczbę kierowników, rozpiętość kierowania, liczbę podwładnych zespołów kierowniczych, natężenie ruchu kadr itd. Drugie obejmują np. postawy menedżerów, ich morale, system wartości, motywy zachowań, kulturę organizacji itd. Informacje „twarde” są zwykle zawarte w dokumentacji personalnej, „miękkie” zaś powstają w wyniku przeglądów, a także badań społecznych nad kadrą menedżerską czy systemem społecznym firmy.

Zwracamy uwagę na wymieniony podział ze względu na m.in. – jak się zdaje – rosnące znaczenie informacji „miękkich”, będących odbiciem takiego rodzaju cech menedżerów. Zbadane i opisane przypadki sukcesów firm amerykańskich są związane na ogół z takimi cechami [70].

Nawet ta dość ogólna prezentacja rodzajów informacji kadrowej i potencjalnych oczekiwań kierownictwa firmy wskazuje na dużą złożoność problematyki tworzenia systemu informacji kadrowej. Dodajmy, iż zależy on od wielu zmiennych dotyczących konkretnej firmy, w związku z czym powinien oddawać jej cele, strategię i specyfikę.

Proces opracowania takiego systemu musi się zacząć od określenia „wyjścia”, a więc ustalenia tego, co chcemy uzyskać w wyniku przetwarzania danych. Wiedza ta determinuje stan „wejścia” oraz sposób transformacji. Te trzy elementy, odpowiednio powiązane, tworzą zintegrowany system informacji. Przykład takiego systemu ilustruje rys. 19.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.