Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

RENTOWNOŚĆ CZ. II

Z punktu widzenia teorii wyznaczenie ważniejszych skutków, jakie wywrze na rentowność ustalenie właściwej wielkości kapitału, jest zadaniem zupełnie prostym. Jednakże wiedza o użytkowej sztuce poszukiwania właściwej wielkości kapitału dopiero się rozwija. Zaledwie w ostatnich latach kadra zarządzająca przedsiębiorstwami zaczęła wykorzystywać kapitał jako aktywne narzędzie służące poprawie rentowności.

Podstawowe pytanie, które nadal oczekuje odpowiedzi o charakterze teoretycznym, wiąże się z oceną rentowności kapitału niefinansowego, takiego jak indywidualne zdolności czy tajemnice produkcji i technologii. Istnieją firmy usługowe, których działalność jest związana zarówno z kapitałem nie mającym charakteru finansowego, jak i z kapitałem finansowym.

W książce Niewidzialne zestawienie bilansowe, opublikowanej w Szwecji przez wydawnictwo Affarsvarldens fórlag, zaproponowano pewien zestaw wskaźników kluczowych dla celów rachunkowości, kontroli oraz oceny firm zajmujących się sprzedażą tajników produkcji i technologii. Kilkanaście spółek handlowych działających w sferze doradztwa zaczęło stosować te nowe wskaźniki w swych corocznych sprawozdaniach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.