Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Rekrutacja, poprzez transakcje i porozumienia

Potrzeba rekrutacji często jest tylko pretekstem lub zapowiedzią innych problemów wymagających rozwiązania. Rekrutacja jest przedsięwzięciem, które musi być starannie przygotowane i przeprowadzone, między innymi z tego względu, iż w niewielkim stopniu regulują je przepisy prawne (w każdym razie w fazach poprzedzających podpisanie umowy o pracę). Jest to zatem operacja o podstawowym znaczeniu dla organizacji, która wpływa na:

– dobór lub przekształcenia zasobów ludzkich przedsiębiorstwa:

– ocenę zatrudnienia (więzi między „stanowiskami pracy” i „funkcjami indywidualnymi”).

– Rekrutacja, poprzez transakcje i porozumienia, rodzi skutki w zakresie:

– przeznaczenia i prognoz w dziedzinie kompetencji i liczebności personelu przedsiębiorstwa:

– kształcenia (zwłaszcza dostosowującego do wymagań nowego stanowiska pracy, perspektyw awansowych, przegrupowań lub adaptacji zawodowej do nowych warunków pracy):

– klasyfikacji hierarchicznej i wynagradzania (od strony negocjowania statusu i płacy w momencie zatrudnienia, co ma miejsce w trakcie selekcji kandydatów):

– metod i sieci wzajemnego porozumiewania się (odpowiedzialność tych, którzy przeprowadzają rekrutację, porozumienia między przełożonymi hierarchicznymi i funkcjonalnymi co do ich udziału w selekcji kandydatów, bardziej lub mniej otwarte więzi między samymi kandydatami, jakość informacji i dokumentów tworzonych w wyniku zastosowania określonych metod wyboru kandydatów, procedury przyjmowania nowo zatrudnianych w przedsiębiorstwie):

– administracji ogólnej przedsiębiorstwa (przygotowywanie umów o pracę, wysyłka korespondencji, działania logistyczne itd.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.