Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Psychologiczne rozumienie osobowości człowieka

Osobowość to konstrukcja naukowa, ułatwiająca psychologom wyjaśnianie określonego zbioru faktów i zjawisk psychicznych1. Osobowość można zatem zdefiniować jako całościowe funkcjonowanie jednostki, charakteryzujące się określonym stopniem organizacji różnych aspektów i funkcji psychicznych, stanowiących zintegrowaną całość. Warto przytoczyć definicję Allporta z 1937 roku, która wydaje się nadal w znacznej mierze właściwa: „Osobowość to dynamiczna organizacja wewnątrz jednostki tych psychofizycznych systemów, które determinują unikalne przystosowanie do środowiska” . Jest ona zasadniczo zbieżna ze współczesną definicją Lawrencea Pervina: „Osobowość jest to złożona całość myśli, emocji i zachowań, nadająca kierunek i wzorzec (spójność) życiu człowieka. Podobnie jak ciało, osobowość składa się zarówno ze struktur, jak i procesów, i odzwierciedla działanie tyleż natury (geny), co środowiska. Pojęcie osobowości obejmuje również czasowy aspekt funkcjonowania człowieka, osobowość zawiera bowiem wspomnienia przeszłości, reprezentacja mentalne teraźniejszości oraz wyobrażenia i oczekiwania co do przyszłości” . Na potrzeby tego tekstu przyjmijmy następującą definicję osobowości, sformułowaną przez autora tego artykułu: OSOBOWOŚĆ JEST SPOSOBEM ISTNIENIA CZŁOWIEKA I WYRAŻA SIĘ W JEGO KONTAKCIE ZE ŚWIATEM.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.