Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Przedmiot badań psychologicznych

Selekcja, jak już wspomniano, jest konfrontowaniem cech i właściwości kandydatów z wymaganiami stanowiska. Jak wynika z tabeli 6 pierwsza faza selekcji opiera się na kryteriach formalnych i przedłożonej (żądanej) dokumentacji personalnej, na którą się składają: formularz osobowy, świadectwa, życiorys zawodowy, zaświadczenie o stanie zdrowia, opinie z poprzednich miejsc pracy, a niejednokrotnie także pisemna koncepcja (program) pracy na stanowisku. Selekcja formalna polega na sprawdzeniu, czy zostały złożone stosowne dokumenty oraz czy kandydat spełnia wymagania formalne, np. pod względem kierunku i poziomu wykształcenia, wieku itd. Dokumentacja personalna jest, jak wiadomo, ważnym elementem badania przydatności kandydata, ważniejszą jednak rolę odgrywa ich bezpośrednie badanie. Pierwsze takie badanie odbywa się już w czasie wywiadu wstępnego, kiedy to osoby zainteresowane konkursem zasięgają bliższych opinii o przebiegu konkursu, warunkach pracy i płacy, firmie itd. Rzetelne wzajemne informowanie i formułowanie oczekiwań sprzyja nie tylko poznawaniu stron, ale i autoselekcji kandydatów. Zasadniczą część selekcji dokonuje się jednak w trakcie bezpośredniego badania. W zależności od określonych wymagań, dotyczących osobowości, wiedzy i umiejętności, dokonuje się identyfikacji cech i ich pomiaru (oceny) za pomocą różnych technik.

Pierwsza sfera jest przedmiotem przeważnie badań psychologicznych. Wykorzystując obserwacje, wywiady, zwłaszcza testy psychologiczne, przeprowadza się badanie motywacji oraz dążeń kandydatów, funkcjonowania interpersonalnego oraz stałości i kontroli emocjonalnej. Badania wiedzy i umiejętności dokonuje się głównie za pomocą: zadań pisemnych i ustnych, wywiadów, dyskusji, dyskusji grupowej, ćwiczeń, analizy przypadków i gier symulacyjnych, analizy przedstawionego programu działania kandydata oraz obserwacji jego zachowań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.