Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Przeciętny zarobek w przemyśle polskim

Zgadzając się z analizą dokonaną przez Jacąuesa Attaliego , chciałbym zauważyć, że pojęcie „kryzysu” nigdy nie było lak aktualne i w sumie tak dwuznaczne jak właśnie dziś. Uwaga Attaliego dotycząca Francji drugiej połowy lat siedemdziesiątych przystaje dość dobrze do Polski lat dziewięćdziesiątych: „Aktualny kryzys to w istocie świadomość głębokich, choć niezbyt gwałtownych przemian, podważających dotychczasową hierarchię wartości”. Nowe zagrożenia, dotykające zarówno systemu produkcji, jak i sprawowania władzy, brak jasnej perspektywy na przyszłość – z tym wszystkim mamy do czynienia w naszym życiu codziennym już teraz, nawet jeśli zmiany są wolniejsze, niż sugerowałoby to pojęcie kryzysu…”

Po okresie krytyki nadchodzi czas przekształceń. Nadchodzi czas menedżerów, epoka, w której znajdą oni poczesne miejsce, swoje miejsce – jeżeli tylko wezmą pod uwagę etap pokryzysowy.

Aby tak było – ich rola, co więcej, ich funkcje społeczne muszą służyć wzbogaceniu koncepcji specyficznego polskiego rynku i polskiej gospodarki. Chodzi więc o zastanowienie się nad etapem po- kryzysowym i umiejętne zagospodarowanie tego okresu, w którym stare obumiera, a nowe jeszcze nie powstało.

Przeciętny zarobek w przemyśle polskim wynosi 190 dolarów i jest średnio siedem-osiem razy niższy niż w czołowych państwach zachodnich. Stąd też pierwsze pytanie, pozornie nieistotne, które niejeden szef przedsiębiorstwa musi sobie postawić przynajmniej raz w swym menedżerskim życiu: po co pracujemy?

Jest to jednak pytanie zasadnicze, nie tylko dlatego że uświadamia menedżerowi naturę stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem, ale również dlatego że menedżer powinien wiedzieć, iż takie pytanie stawia sobie niemal codziennie każdy z pracowników przedsiębiorstwa, którym on kieruje.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.