Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Proces rekrutacji zewnętrznej

W każdej logice rekrutacji wewnętrznej bardzo ważne jest uwzględnianie tego, co się dzieje w dziale, skąd przychodzi rekrutowana osoba. Niekiedy stanowisko, które zajmowała nie ma dalej racji istnienia. Trzeba więc zbadać, co spowodowało jej odejście i likwidację działań, które wykonywała, bez powodowania zbyt dużych perturbacji dla poprzedniego zespołu. W innych przypadkach opuszczone stanowisko musi być na nowo obsadzone, co wymaga uruchomienia procesu rekrutacji. Niektóre procesy prowadzą do różnorodnych i złożonych zmian, często lawinowych. Wymaga to łączenia przegrupowań wewnętrznych pracowników i rekrutacji zewnętrznej.

Wobec tego rodzaju ruchów kadrowych zakłócających funkcjonowanie organizacji niezbędne jest staranne regulowanie stosunków między działami przedsiębiorstwa przekazującymi i przyjmującymi pracowników. Jedne nie mogą lekkomyślnie oczekiwać dobrej woli innych, pod pretekstem, że wzajemne relacje są niejasne lub nieuregulowane. W miarę możliwości trzeba ograniczać napięcia związane z transferem pracowników, a zwłaszcza uczucia sensacji i straty u tych, którzy brali udział w odejściu jednego z pracowników.

W tej części rozdziału przedstawimy tylko zarys problemu rekrutacji kadr kierowniczych. Rekrutacja pozostałych grup pracowników przebiega według tych zamych zasad, ale w sposób mniej złożony. Jej istota ma bardziej techniczny charakter i ogranicza się do ocen ogólnych i kilku testów zawodowych. Sprawia to, że zmiany na rynku pracy i uznanie doniosłości zasobów ludzkich w funkcjonowaniu organizacji prowadzi do coraz szerszych poszukiwań, nawet w zakresie stanowisk pozornie prostych.

Rynek pracy jest obecnie złożony i niejednorodny. Można być wymagającym w zakresie jakości w przypadku stanowisk o niskim poziomie technicznym, na które jest wielu kandydatów. Natomiast niedostatek dobrych kandydatów w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji obliguje przedsiębiorstwa do atrakcyjnego prezentowania się, obecności i aktywności na potencjalnych rynkach (targi studenckie, kontakty ze szkołami, ogłoszenia ukierunkowane na młodych absolwentów, oferty staży, sponsorowanie, współpraca pedagogiczna, korespondencja osobista).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.