Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Proces negocjowania

Każda organizacja jest stałym miejscem współdziałania i konfliktów. Jest więc rzeczą niebezpieczną izolowanie jednych negocjacji od innych. Lepiej jest też zakładać, że istnieje harmonia operacyjna i polityczna między partnerami procesu kierowania. Z jednej strony muszą się oni porozumiewać, aby działać sprawnie, przyczyniając się do realizacji wspólnych celów poprzez wykonywanie właściwych im funkcji. Z drugiej strony, chronią oni swoje interesy lub swoje indywidualne pozycje, ze wsparciem lub bez wsparcia grup, do których należą. Wszystko to tworzy sieć rozlicznych negocjacji, które w zależności od ukierunkowania są raz konstruktywne, innym razem konfliktowe lub antagonistyczne.

Proces negocjowania jest systemem następujących po sobie działań (systemem sekwencyjnym). Powstają i ujawniają się w nim napięcia w zależności od warunków otoczenia, przedmiotu konfliktu i cech partnerów. Strategie partnerów są związane z tym dynamicznym układem: są one wynikiem celów i zamierzeń (czynniki motoryczne) i postrzegania sposobów ich realizacji (takich, jakich oni sobie życzą, lub takich, jakie oceniają jako realistyczne).

Cele i zamierzenia mogą mieć charakter podstawowy lub instrumentalny. Pierwsze mówią, jaki jest prawdziwy interes partnera. Drugie określają precyzyjne wyniki, jakich oczekuje on od negocjacji, natychmiast lub w krótkim okresie. Wyniki te są traktowane jako szanse lub przeszkody w stosunku do celów podstawowych. Każdy z partnerów stara się bronić swych ważnych celów, negocjować cele o średnim stopniu przydatności i ustępować w zakresie celów nie mających dla niego wielkiego znaczenia. Najlepiej byłoby znaleźć cele, które można byłoby podzielić między partnerami w sposób konstruktywny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.