Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Problemy marketingu w Polsce

Do najczęściej popełnianych błędów, utrudniających szersze wykorzystanie marketingu w polskich firmach, można zaliczyć cztery (rys. 42).

– Wybór pewnej koncepcji strategii (etap 3) w sposób zupełnie intuicyjny, bez wcześniejszej oceny możliwości rynku (nieobecność etapu 1 lub jego fragmentaryczność), przy jednoczesnym braku precyzji w ustalaniu celów działania.

– Ustalenie celów działania (etap 2) bez wcześniejszego zbadania i oceny możliwości rynku (znowu nieobecność etapu 1 i prymat myślenia intuicyjnego lub też „pobożnożyczeniowego”).

– Opracowanie planu marketingowego (etap 4), bez wcześniejszego rozważenia niektórych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych (analiza SWOT, brak dokonania przeglądu szerszego zestawu możliwych strategii itd.).

– Realizacja ustalonej koncepcji (etap 5), bez prowadzenia stosownych działań z zakresu kontroli marketingowej. Błąd ten bardzo często występuje w sytuacji, w której nie przewidziano określonych procedur kontrolnych.

Opisane błędy mogą i powinny być systematycznie analizowane przez szefów marketingu. Ich rolą jest czuwanie nad tym, aby opisane „sekwencje” działały tak jak pewien łańcuch, którego wszystkie ogniwa pełnią ściśle określoną funkcję i muszą być między sobą dobrze połączone.

Wprowadzenie koncepcji marketingu strategicznego wymaga więc albo stworzenia odpowiednich procedur i zespołów pracowników, albo też dobrej współpracy z doradcami zewnętrznymi (firmy marketingowe zajmujące się doradztwem strategicznym).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.