Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Problem źródeł i sposobów rekrutacji

Warto zauważyć, iż problem źródeł i sposobów rekrutacji jest bardziej odczuwalny w tych organizacjach, które rozwijają się dynamicznie czy rozpoczynają swoją działalność i w tych, gdzie jest wadliwie realizowana funkcja personalna. Muszą one wtedy sięgać do zasobów zewnętrznych, ponosząc często wysokie koszty. Tam, gdzie ranga tej funkcji jest wysoka i podejmuje się w jej ramach stosowne działania, czerpie się głównie z własnych rezerw kadrowych, z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia pożądanych skutków. Pozycja na rynku i sukcesy takich firm jak IBM, General Foods czy Prockter and Gamble są związane z takim właśnie podejściem do rekrutowania kadr. Zatem ważnym czynnikiem określającym preferencje w pozyskiwaniu kadr jest również stosowana strategia kierownictwa firmy. Niemniej, nawet przy zdecydowanym promowaniu własnej kadry, zawsze następuje mniejszy lub większy ubytek pracowników, choćy z powodów naturalnych, należy zatem myśleć perspektywicznie o obsadzie stanowisk kierowniczych i składzie zespołów menedżerskich. I w tym przypadku szczególnie godne uwagi jest pozyskiwanie narybku kierowniczego spośród absolwentów uczelni, nastawionych na kariery menedżerskie. Stałe kontakty z bardziej renomowanymi szkołami zarządzania, a nawet proste techniki selekcyjne (wywiad, kwestionariusze biograficzne, śledzenie wyników w nauce) stwarzają możliwości pozyskiwania wartościowych (bez złych obciążeń) kandydatów. Zaletą tego podejścia jest szansa kształtowania ich na miarę potrzeb organizacji.

W zakończeniu tej części należy podkreślić, że właściwie przeprowadzona rekrutacja stnowi ważny etap doboru kadr, bo przesądza w znacznym stopniu o trafności obsady, kosztach tego procesu oraz trwałości więzi pracowników z organizacją.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.