Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Prawo a zatrudnianie pracownika

Każda rekrutacja wymaga przygotowania umowy o pracę, zawierającej różne warunki i wzajemne zabezpieczenia. Na przykład może ona przewidywać zakaz podejmowania innego zatrudnienia lub ograniczać jego rodzaje, wymagania dotyczące mobilności pracy, okresów kształcenia, informacji o aktualnych lub pozyskanych klientach przedsiębiorstwa itd. Umowa o pracę może być również zredagowana w formie listu angażującego. Nowo zatrudniony zapoznaje się z jej treścią i podpisuje ją wyrażając tym samym zgodę przed oficjalnym wejściem do organizacji.

Umowa o pracę, poza ewentualnym nawiązaniem do umów zbiorowych i przepisów wewnętrznych organizacji, może zawierać następujące elementy: proponowane funkcje i zakres władzy na danym stanowisku pracy, godziny pracy, wynagrodzenie i inne korzyści, płatny urlop, czas trwania umowy, obowiązki zawodowe, warunki korzystania z samochodu lub innego pojazdu bądź zwrotu innych kosztów sprawowania funkcji.

Klauzule zawarte w umowie o pracę powinny być sformułowane w sposób jasny i precyzyjny. Jest to bowiem narzędzie kierowania równocześnie precyzyjnie określające warunki zatrudnienia i elastyczne na to, co może się zmienić w przyszłości. Wobec tego jest to również wyrażenie zgody na współdziałanie między zatrudniającą organizacją i osobą w niej zatrudnioną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.