Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Pozycjonowanie lub repozycjonowanie produktu

Problem pozycjonowania lub repozycjonowania dotyczy poziomu ceny oferowanej już przez firmę gamy produktów. Może on odnosić się zarówno do pojedynczego produktu, jak i do całej gamy. Uzasadnieniem do podjęcia decyzji o zmianie ceny są zwykle określone sygnały pochodzące z rynku. Szczególne uzasadnienie stanowią trzy grupy czynników:

– okresowy spadek popytu: brak akceptacji klientów dla proponowanej ceny produktu: efekt obserwacji wyników sprzedaży oraz badań rynku:

– okresowa stagnacja popytu z przewidywaniem jego prawdopodobnego spadku w przyszłości: efekt obserwacji sprzedaży i prognoz rynkowych:

– postrzeganie produktu przez klientów jako wyrobu zbyt drogiego lub też postrzeganie go jako zbyt taniego i pospolitego czy wręcz banalnego.

Obserwacje tego typu są zwykle efektem badań marketingowych dotyczących percepcji oferowanego produktu. Badanie pozwala m.in. określić skalę dysonansu poznawczego w świetle percepcji produktu przez nabywców na tle jego ceny.

Repozycjonowanie cenowe produktu powinno polegać na zauważalnym przez konsumenta obniżeniu ceny lub też na jej podwyższeniu w celu wywołania nowej percepcji produktu.

Opcja pierwsza polega na obniżeniu ceny oferowanego produktu lub usługi. Celem takiej decyzji jest zwykle nadanie oferowanemu produktowi wizerunku wyrobu bardziej dostępnego dla klienta. Strategia ta jest uzasadniona w sytuacji popytu cenowo elastycznego, czyli reagującego pozytywnie na obniżkę ceny. Opcja ta może skorygować konsekwencje niewłaściwego wyboru poziomu ceny przy wprowadzaniu produktu na rynek. Są różne konsekwencje wyboru tej opcji przez firmę. Spróbujmy je ująć w zestawieniu.

Drugim rozwiązaniem służącym repozycjonowaniu jest trwale podwyższenie ceny oferowanego produktu lub usługi. Celem tej opcji jest próba nadania produktowi bardziej ekskluzywnego wizerunku. Ten zabieg pomoże dotrzeć do tej grupy odbiorców, która bywa traktowana jako bardziej opłacalna dla firmy w dłuższej perspektywie. Należy pamiętać, że podwyżka cen jest znacznie trudniejsza do akceptacji przez klienta i wiąże się zwykle z koniecznością wprowadzenia na rynek udoskonalonej wersji produktu lub nowej linii produktów. Dużą rolę odgrywa tutaj także wcześniejszy wizerunek produktu na rynku. Jeśli jest on bardzo silnie utrwalony w powiązaniu z segmentacją, to jego zmiana, czyli repozycjonowanie będzie trudniejsze.

Konsekwencje wyboru tej opcji przez firmę są dwojakie: mogą powodować rozmaite korzyści (trwałe i przejściowe) albo stawiać firmę wobec zagrożeń towarzyszących tej decyzji (trwałych? przejściowych? kiedy się pojawią? kiedy nastąpią?). W celu uświadomienia sobie tych problemów proponujemy sporządzić ich zestawienie. W przypadku wystąpienia zagrożeń należy przewidzieć możliwy scenariusz ich neutralizacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.