Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Pożądane działania w przedsiębiorstwach

Wszystko zależy od zakresu i głębokości przekształceń technologicznych: W dziedzinach, w których przedsiębiorstwo może działać stopniowo, powinny być równolegle prowadzone prace w zakresie kształcenia i przekształceń produkcyjnych. W kształceniu należy uwzględniać niezbędne kwalifikacje, nie pomijając ani nie lekceważąc problemów działań zespołowych, wzajemnego porozumiewania, współdziałania i wpółodpowiedzialności oraz form reprezentacji interesów. Pracowników należy włączać do opracowywnia nowych zasad funkcjonowania. Niezbędna jest w tym zakresie rozwaga i ostrożność w wykorzystywaniu uprawnień kadry kierowniczej. Powstają bowiem problemy, kto może być prawdziwym animatorem, kto jest w stanie przekonać pracowników, że powinni sie przekwalifikować, kto może ich zapewnić, że uzyskają lepszą wiedzę i umiejętności, bardziej odpowiedzialne sposoby postępowania lub cechy osobowości? Należy więc starać się stworzyć safysfakcjonujący obraz zawodowy, informując pracowników o wszystkim, co może ich uspokoić, wyjaśnić wątpliwości lub zachęcić do kształcenia.

W dziedzinach, w których przedsiębiorstwo musi działać kompleksowo i bezzwłocznie, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich strategii i rozbudowanych struktur działania. Wybór i kombinacja działań taktycznych zależy od umiejętności pracowników i ich stosunku do przewidywanych potrzeb wywołanych zmianami technologicznymi.

W latach osiemdziesiątych wiele przedsiębiorstw podejmowało jednocześnie następujące działania związane z tymi przekształceniami:

– zmniejszanie zatrudnienia, wraz z planami przegrupowń zawodowych połączonymi z kształceniem dostosowawczym do nowych warunków ekonomicznych i rynku pracy:

– podnoszenie kwalifikacji części pracowników, aby ich przygotować do objęcia nowych stanowisk:

– kształcenie grupowe w celu przedstawienia nowych procesów technicznych lub nowych form organizacji pracy zespołowej (zarządzanie przez cele, kontrola jakości itd.):

– kształcenie przygotowujące do nowych zawodów lub specjalności, często wraz z rozbudowanymi i rozłożonymi na wiele lat programami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.