Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

POTRZEBY

Potrzeby są wyrazem zasadniczych motywów, które sterują popytem. Tak więc potrzeby i popyt to nie to samo. Rozpatrzmy następujący przykład:

Wszystkie istoty ludzkie odczuwają potrzebę odnoszenia sukcesów. To stwierdzenie wyjaśnia, dlaczego ludzie pragną często zmniejszenia spoczywającego na nich ciężaru odpowiedzialności aż do takiego poziomu, z którym sobie z powodzeniem poradzą: nie starają się zaś ponosić większą odpowiedzialność, co do której są przekonani, że przerasta ich siły.

Jednym ze sposobów zaspokojenia potrzeby osiągania sukcesów jest obnoszenie się z symbolami powodzenia. W przypadku przedstawiciela kierownictwa firmy może to oznaczać zakup samochodu z turbodoładowaniem lub komputera osobistego. W rozpatrywanej sytuacji zasadnicza potrzeba sprowadza się do pragnienia odczuwania i pochwalenia się sukcesem, podczas gdy popyt może przejawić się w rozmaitych postaciach.

Potrzeby mogą być związane z bardzo szeroko zróżnicowanymi uwarunkowaniami, mogą zatem wyrażać się na wiele różnych sposobów. Potrzeba człowieka prowadzącego interesy, który z tytułu kierowania rentownym przedsiębiorstwem chciałby mieć poczucie odniesionego sukcesu, może znaleźć swój wyraz w programie rozwoju działalności gospodarczej czy planowanej obniżce kosztów i zamrożonego kapitału. Zadanie to można zrealizować poprzez obniżenie zapasów, zmniejszenie wierzytelności czy sprzedaż pewnych środków trwałych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.