Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

POTRZEBY CZ. II

Dyskusje dotyczące potrzeb i popytu wykazują tendencję do komplikowania spraw. Są dwie przyczyny takiego stany rzeczy:

– 1. Wiele osób nie odróżnia potrzeb od popytu.

– 2. Jest sprawą ważną, aby dyskusje dotyczące potrzeb prowadzić z uwzględnieniem właściwego poziomu ich hierarchii, to znaczy poziomu, który jest istotny dla przedmiotu dyskusji.

Ostatnia uwaga może się wydawać nieco tajemnicza. Załóżmy dla przykładu, że nasza dyskusja dotyczy potrzeb, które są zaspokajane przez lotniczy transport towarów. W tym przypadku wystarczy odwołać się do rzeczywistych potrzeb nabywców w zakresie usług transportowych, aby polepszyć rentowność własnych działań. Nie istnieje konieczność przenoszenia dyskusji na poziom potrzeb dyrektora naczelnego, aby mieć poczucie sukcesu z prowadzonej z powodzeniem działalności gospodarczej. Poziom ten nie ma żadnego odniesienia do rozpatrywanej sytuacji.

Przy analizie potrzeb powstają trudności wiążące się z faktem, że istotne struktury potrzeb zmieniają się w miarę upływu czasu. Słowo istotne odnosi się do potrzeb, które mają zasadnicze znaczenie w danej sytuacji gospodarczej. W okresie poprzedzającym lata sześćdziesiąte zagadnienia bezpieczeństwa jazdy stanowiły istotny argument przy wyborze samochodu. W końcu lat osiemdziesiątych aspekt ten utracił swe znaczenie, ponieważ wydaje się, że z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy wszystkie samochody są niemal takie same. Analitycy zajmujący się przemysłem samochodowym przez długi czas zakładali, że kierowcy dokonują wyboru samochodu na podstawie sensownego kompromisu między ceną a właściwościami eksploatacyjnymi. Założenie to wyjaśnia, dlaczego dominującymi strategicznymi tematami w latach siedemdziesiątych były: produkcja masowa, „samochód świata” oraz tanie samochody. Słabością osób, które posługują się kategoriami myślenia racjonalnego, jest ich skłonność do pomijania psychologicznych niuansów struktury potrzeb, co powoduje, że wpadają oni w pułapkę racjonalności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.